0

Afbraak hersenvermogen

De hersenen hebben een belangrijke functie in ons leven. Ook de hersencellen zijn een blauwdruk van vele duizenden jaren. Dat we onze hersenen maar voor een klein deel gebruiken is bijna iedereen wel bekend. Waarom dat zo is, is een van de vragen die gesteld kunnen worden. Een andere vraag die gesteld kan worden is: Wat maakt dat we de overige hersencellen niet gebruiken?

Feit is dat zowel in de Verenigde Staten, als ook in Nederland erkend wordt dat ca. 40% mensen officieel geestelijk of lichamelijk ziek is. Maar de vraag waar dat door komt, wordt niet publiekelijk gesteld. Op het stellen van een vraag komt vroeg of laat een antwoord. Het stellen van een vraag en het kunnen waarnemen van een antwoord kost echter moeite.

Dit is een belangrijk punt om te beseffen. Immers iets wat moeite kost, schuift menig mens naar de prullenbak. Het gevolg is dat de mens geen vragen meer stelt en geen antwoorden meer waarneemt. Wat heeft dat nu te maken met afbraak? We zijn toch bezig met vooruitgang?

We hebben onze hersenen en ons lichaam gekregen om er iets mee te doen. Door het verkeerd te gebruiken of er niets mee te doen, gaat de werking van het lichaam achteruit. Veel mensen vullen zich slechts op met eten dat geen voeding meer is waardoor hersencellen steeds meer achteruit gaan. Veel mensen vullen zich ook op met een verkeerde identificatie en leven niet volgens hun afspraak die ze voor hun geboorte zelf hebben gemaakt.

Ook gebruikt menigeen onderdrukkende middelen, zoals tabak, drugs, medicijnen en te vaak en te veel alcohol. Ook hierdoor wordt de goede werking van de hersencellen verminderd. Een andere afbraakmethode voor de hersenen is werken en leven zonder daglicht en met een overvloed aan geluid. Vooral hard en onnatuurlijk geluid beïnvloedt de hersenen zodanig, dat van debilisering sprake is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij veel muziekfeesten of het luisteren naar bepaalde soorten muziek.

Ook politici, fabrikanten en medici zitten niet te wachten op mensen die vragen stellen, want menigeen zijn positie komt dan in gevaar. Het gevolg is dat ze blijven doorgaan met het tolereren van wat er gebeurt en de mens een pil voorschrijven of aangepast gedrag aanleren. Zaken die de mens steeds zieker maakt. Ziektes die via de genenlijn doorgegeven worden aan volgende generaties.

Waarom doet de mens zichzelf dit aan? Waarom wordt er voeding geproduceerd die ons niet voedt? Waarom vinden we het zo leuk om naar muziek te luisteren die je doof of debiel maakt (debiliseert)? Waarom staan steeds meer mensen toe dat ze bezeten worden door andere entiteiten en dus niet verder incarneren? Waarom volgt de mens zijn levenspad niet meer?

Het antwoord is dat de mens zijn innerlijke Zelf kwijt is geraakt en zich niet meer bewust is van zijn oorsprong en missie. Dit komt door het ruim 40.000 jaar oude piramide systeem waardoor we ons laten bezetten door andere entiteiten (o.a. gedachtes, invloed, manipulatie, programmering van andere wezens). Veel mensen zijn weer terug bij af en zullen opnieuw de 14 stappen van zelfrealisatie moeten gaan om volledig te incarneren en zichzelf te Realiseren.

Handvatten om bewust te worden, te incarneren en jezelf te realiseren staan beschreven in de boeken van Pauline Laumans en John van Trijp (http://www.c-t-u.com )


Even voorstellen: Pauline Laumans

Pauline Laumans (1956) heeft haar oorsprong in de psychosociale hulpverlening en heeft dit aangevuld met Transcendente Meditatie, Wetenschappelijke Creatieve Intelligentie, Self Realization Fellowship, Centrum voor Leven en Intuïtie, Neuro Emotionele Integratie, Basisopleiding Medische Vakken, Management opleidingen en Coaching.

Na vele jaren in de hulpverlening en op kantoor te hebben gewerkt is ze geheel overgegaan op het schrijven en consulten geven. De boeken waaraan ze heeft bijgedragen geven InZicht in Leven. Het zijn boeken die de lerende mens helpen op het pad van de verwerkelijking van hun Zelf. Hiervoor heeft zij internationale erkenning en aanbevelingen gekregen.

Niet langer geloven in, maar vragen stellen en uiteindelijk een Wetende worden en dan begrijpen wat oorspronkelijke essentie betekent. Haar specialisatie is het meest essentiële aspect van een gebeurtenis te belichten. Ze wil de mens laten groeien door bewust te ervaren wat het Leven is. Zij schrijft onthullende boeken, heeft internationale erkenning en treedt onder meer op in het buitenland.

Pauline kan een lezing verzorgen over o.a. ‘In het hier en nu leven’.  ‘Veiligheid, wat is het en hoe (on)veilig bent u? Wat kunt u er zelf aan doen?’, ‘Sociale vaardigheid. Gewenst gedrag of Zelf-vaardig?’, ‘Vrijheid. Hoe vrij bent u werkelijk?’,  ‘Wat evolutie en involutie betekent voor het Leven’ en ‘Leven volgens zowel psychologie als kwantum fysica’.

Karmische Spiegels
Karmische Spiegels
Vrijheid in Relaties
Vrijheid in Relaties
Verstoringen van de levensenergie
Verstoringen van
de levensenergie

meer boeken of ebooks

http://about.me/paulinelaumans
Web: http://www.c-t-u.com & www.libertasinvivo.com
Insights: www.c-t-u.com/blog
Webshop: www.c-t-u.com/shop
LinkedIn: www.linkedin.com/in/paulinelaumans

Over de auteur

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.