0

Angststoornissen: bang zijn zonder reële dreiging

Angststoornissen: bang zijn zonder een reële dreiging

Wanneer heftige angstklachten optreden zonder een reële bedreiging, is er mogelijk sprake van een angststoornis. Het ontbreken van een reële dreiging onderscheidt angststoornissen van normale gevoelens van vrees of angst. De symptomen zijn in beide gevallen hetzelfde: hartkloppingen, een droge mond, een beklemd gevoel, nerveuze spanning, prikkelbaarheid, rusteloosheid, verhoogde spierspanning of slaap- en concentratieproblemen.

Ongeveer 1,7 miljoen mensen met angststoornissen

In 2003 werd het aantal personen van 13 jaar en ouder met een angststoornis op basis van landelijke epidemiologisch onderzoeken geschat op 1.701.000 (558.000 mannen en 1.143.000 vrouwen). Met name fobieën (angst voor een specifiek voorwerp of een specifieke situatie met vermijdingsgedrag) komen vaak voor (ongeveer 1,2 miljoen personen). Het percentage mensen tussen de 18 en 64 jaar met angststoornissen in Nederland is vergelijkbaar met dat in andere Europese landen. Het is gelijk aan Canada en iets lager dan in de VS.

Kosten van zorg voor angststoornissen bedragen 275 miljoen euro

In 2003 bedroegen de kosten van zorg voor mensen met angststoornissen 275 miljoen euro. Hiervan gaat het grootste deel naar de geestelijke gezondheidszorg (45%), gevolgd door genees- en hulpmiddelen (25%) en eerstelijnszorg (11%). De meeste kosten worden gemaakt in de leeftijdsgroep 30-49 jaar. Dit is ook de groep met de meeste patiënten.

Over de auteur

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.