Auteurs-archief voor admin

0

psychologie

boeken op trefwoord ‘psychologie’

0

Gekleurde geadopteerden ontwikkelen meervoudige identiteit

Geadopteerden met een andere huidskleur die in een blank gezin opgroeien ontwikkelen vaak een meervoudige identiteit. Prof.dr. Gloria Wekker en drs. Nathalie Frederiks et al van de Universiteit Utrecht schrijven dit in hun rapport ‘Je hebt een Kleur, maar je bent Nederlands.’

0

Paniek blijkt aangeboren respons

Paniek kan beschouwd worden als een aangeboren respons, gericht op het overleven in geval van dreigend overlijden, bijvoorbeeld door verstikking. Dat blijkt uit onderzoek van het Academisch Angstcentrum van de Universiteit Maastricht, waarover het wetenschappelijk online tijdschrift PloS One een artikel publiceert.

0

Relatie tussen mobiel bellen en vermoeidheid

Bestaat er een relatie tussen mobiel bellen en vermoeidheid. Onderzoek door de Katholieke Universiteit Leuven onder 1656 Vlaamse leerlingen laat zien dat slechts 38 procent van hen nooit hun mobiele telefoontje na bedtijd gebruikt.

0

Ouderen met ernstige psychische problemen gebaat bij life review

Ouderen met ernstige en langdurige psychische problemen hebben baat bij een cursus life review: een cursus waarin zij door middel van creatieve opdrachten geholpen worden bij het maken van hun levensverhaal.

0

Depressie

Depressie is veelkomende psychische stoornis, vooral gekenmerkt door langdurige somberheid en gedachten aan de dood. De oorzaak ligt vaak in een combinatie van genen en omgeving. We onderscheiden verschillende typen depressie, zoals de manisch-depressieve stoornis en de winterdepressie.

0

Rechtstreekse verbinding tussen hersenen en computer

Doel is om recente ontwikkelingen op het gebied van de analyse en beïnvloeding van hersenactiviteit toe te passen ten behoeve van verbetering van de levenskwaliteit en prestatie van zowel patiënten als gezonde personen.

0

Hoe aandacht de waarneming verandert

Niet alle informatie die onze ogen bereikt, dringt tot onze waarneming door. We selecteren relevante informatie door er aandacht aan te schenken. En dat is niet zo’n hoog cognitief proces als lang is aangenomen.

0

Angststoornissen: bang zijn zonder reële dreiging

Wanneer heftige angstklachten optreden zonder een reële bedreiging, is er mogelijk sprake van een angststoornis. Het ontbreken van een reële dreiging onderscheidt angststoornissen van normale gevoelens van vrees of angst. De symptomen zijn in beide gevallen hetzelfde: hartkloppingen, een droge mond, een beklemd gevoel, nerveuze spanning, prikkelbaarheid, rusteloosheid, verhoogde spierspanning of slaap- en concentratieproblemen.

1

Depressie – zijn er verschillen naar etniciteit?

Uit een Amsterdams onderzoek blijkt dat Turkse en Marokkaanse ouderen vaker depressief zijn dan autochtone ouderen. Daarnaast is het verschil tussen Turken en Marokkanen aanzienlijk: Turkse ouderen zijn veel vaker depressief dan Marokkaanse.

0

Synesthesie

Bij mensen met synesthesie werken de zintuigen op een bijzondere manier samen: een waarneming in één zintuig ook meteen een andere, extra waarneming op, meestal in een ander zintuig.

0

Snellere verwerking visuele prikkels in brein gamers

Hij kwam tot de conclusie dat fanatieke gamers beter in staat zijn visuele prikkels te verwerken dan normale mensen.

0

Snellere feedback in slimmere hersenen

Waarom zijn sommige mensen slimmer dan andere? Een algemeen aanvaarde hypothese is dat slimmere mensen snellere hersenen hebben: de verbindingen tussen verschillende zenuwcellen van ‘slimmere’ hersenen zouden beter geïsoleerd zijn, waardoor prikkels sneller doorgestuurd kunnen worden.

0

Ouderdomsdepressie zichtbaar in hersenen

De hersenen van depressieve ouderen wijken af van gezonde leeftijdsgenoten, zo blijkt uit MRI-onderzoek.

0

Verschil tussen mens en chimpansee te vinden in de hersenen

Er zijn behoorlijke verschillen tussen onze hersenen en die van chimpansees.

0

Hersencellen van volwassenen kunnen na overlijden enkele weken in leven gehouden worden

neuronen in gekweekte weefselplakjes van hersenen van overleden volwassen mensen kunnen gedurende enige weken in leven blijven en gebruikt worden voor experimenten

0

Nestlé investeert in hersenonderzoek

Het Zwitserse instituut EPFL en het Nestlé Research Centre hebben een 5 jarig contract getekend voor onderzoek naar de relatie tussen voeding en het brein. Met dit contract is een investering van circa 3 miljoen euro gemoeid. Het gaat om een breed onderzoek waarbij de onderzoeksvraagstukken variëren van de rol die voeding speelt bij de […]