1

brein

 

stress_het_lijf_en_het_brein
De geneeskunde worstelt al eeuwen met het begrijpen en adequaat behandelen van ziekten die zich in het grensgebied tussen psyche en soma bevinden. Vooral aandoeningen zonder duidelijke lichamelijke verklaring – tegenwoordig ‘functionele somatische syndromen’ genoemd – zijn voor veel artsen en andere hulpverleners een doorn in het oog. Voorbeelden zijn: prikkelbaredarmsyndroom, chronische vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie etc.
Meer info…
de_brein_machine
Zijn mensen echt zo rationeel als ze zelf denken? Wordt ons doen en laten gestuurd door ons verstand? Of werken er andere drijvende krachten in ons brein? Nooit eerder werden onze emoties en gevoelens in een boek zo verrassend, zo toegankelijk en zo gedetailleerd ontrafeld als in ‘De brein machine’. Aan de hand van voorbeelden uit het leven van elke dag, en met veel gevoel voor humor.
Meer info…
uw_brein_als_medicijn
Diep in de hersenen zit een deel dat ons gevoel, humeur, gedrag, onze bloeddruk, ons immuunsysteem, kortom alles wat met ons welbevinden te maken heeft, beheerst: het emotionele brein. Door controle te krijgen over dit deel van de hersenen, is het mogelijk om stoornissen die voortkomen uit stress, angsten of depressie zelf te genezen.
Meer info…
  Recensie…
het_geheim_van_je_brein
We gebruiken onze hersens elk moment van ons leven. Er zijn echter maar weinigen die weten hoe ze werken. Velen denken dat we slechts tien procent van ons brein gebruiken, of dat alcohol hersencellen vernietigt. Deze en andere mythes worden door twee neurowetenschappers ontzenuwd in dit helder geschreven handboek over de echte werking van ons brein. De lezer zal ontdekken wat jetlag is, hoe het brein het denken over religie beïnvloedt en hoe verschillend de hersens van mannen en vrouwen zijn.
Meer info…
  Recensie…
uw_brein_als_medicijn
Diep in de hersenen zit een deel dat ons gevoel, humeur, gedrag, onze bloeddruk, ons immuunsysteem, kortom alles wat met ons welbevinden te maken heeft, beheerst: het emotionele brein. Door controle te krijgen over dit deel van de hersenen, is het mogelijk om stoornissen die voortkomen uit stress, angsten of depressie zelf te genezen.
Meer info…
  Recensie…
mind_performance_hacks
‘Mind performance hacks’ levert real-life tips en trucs om uw brein op te voeren en een betere denker te worden. In het razende tempo van de hedendaagse informatiesamenleving vereist het onder controle houden van uw leven het hacken van uw brein. Met dit boek baant u zich een weg door alle rommel en stemt u uw brein doelbewust, veilig en productief af. ‘Mind performance hacks’ laat u niet alleen zien hoe uw brein werkt, het laat u ook zien hoe u de werking kunt verbeteren.
Meer info…
darwin_en_de_consument
Waarom koopt iemand een onpraktische en brandstof slurpende Hummer? Waarom gebruik je make-up of botox om er jonger uit te zien? Het antwoord is eenvoudig: u hoopt dat het u status oplevert. Of seks. En veel bedrijven en winkels die luxe, status en seks verkopen, spelen daar handig op in. Psycholoog Geoffrey Miller neemt er geen genoegen mee, en in ‘Darwin en de consument’ beschrijft hij niet alleen hoe doorgeslagen ons koopgedrag is, maar ook wat we moeten doen om weer met beide benen op de grond te komen.
Meer info…
is_mijn_goudvis_intelligenter_dan_ik
Onze hersenactiviteiten zijn het gevolg van verbazingwekkende mechanismen. Ze zijn geanalyseerd en onderzocht door vele psychologen. Op begrijpelijke en luchtige toon beschrijft Alain Lieury 93 wetenschappelijke experimenten over taal, intelligentie, geheugen, perceptie, bewustzijn, emoties en persoonlijkheid. Een boeiend boek waardoor u meer zult begrijpen over de werking van ons brein.
Meer info…
het_maakbare_brein
Aan de hand van de laatste inzichten uit het hersenonderzoek en voorbeelden uit de praktijk laat Margriet Sitskoorn zien hoe we door ons gedrag zélf onze hersenen kunnen vormen en zo beter kunnen functioneren. ‘Het maakbare brein’ geeft een handreiking voor sterker hersenwerk en een krachtige persoonlijke ontwikkeling.
Meer info…
beter_denken
Is onze manier van denken een aangeboren eigenschap waaraan we niets kunnen veranderen? Of is het een vaardigheid die we door te oefenen kunnen verbeteren, zoals zwemmen of koken? Volgens Edward de Bono kunnen we onze hersens zeker trainen. In dit boek beschrijft hij een aantal praktische, eenvoudige en zeer effectieve methoden waarmee we onze manier van denken, beslissingen nemen en problemen oplossen kunnen verbeteren. De Bono schrijft het merendeel van de denkfouten die we maken toe aan hoe we tegen dingen aankijken. En dat kan worden bijgesteld.
Meer info…
uw_geheugen_in_topvorm
In dit boek vindt u de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen over hoe onze hersenen informatie opslaan en weer ter beschikking stellen. Het is het fascinerende verhaal over de manier waarop de hersenen leer- en herinneringsprocessen ontwikkelen, maar ook waarom specifieke geheugenstoornissen optreden.
Meer info…
de_ijzeren_wil
‘De IJzeren wil’ gaat over kunstmatige intelligentie en over de filosofische vragen die daaraan verbonden zijn. ‘De IJzeren wil’ geeft niet per se antwoorden, maar laat wel zien hoe u op een intelligente manier met dit soort vragen om kan gaan. Speels, en met voorbeelden uit het dagelijks leven.
Meer info…
een_compleet_nieuw_brein
Dit boek, in de traditie van Daniel Goleman, Marcus Buckingham en Malcom Gladwell, laat ons op een nieuwe manier kijken naar wat mensen en organisaties tegenwoordig succesvol maakt. Niet langer zullen advocaten, accountants, radiologen of sofwareontwikkelaars het voortouw nemen; de beurt is aan degenen die de rechterhelft van hun hersenen een hoofdrol geven in hun werk. Het zijn de ontwerpers, scheppers en ontwikkelaars – kortom, de creatievelingen. Dat is wat organisaties en onze economie nodig hebben om innovatief te blijven: mensen die hun creativiteit kunnen en durven gebruiken.
Meer info…
  Recensie…
botox_voor_je_brein
Wie jong denkt, kan jong blijven. Is het u wel eens opgevallen dat de meeste mensen er tegenwoordig jong uitzien maar zich toch oud voelen? En kent u het gevoel dat de tijd steeds sneller gaat? Dat komt doordat u de frisheid, de ontvankelijkheid van de jeugd bent kwijtgeraakt. ‘Botox voor je brein’ is een methode die u opnieuw die kracht en energie leert ontdekken en benutten. De Wijsheid van de Jeugd en de Leeftijd van uw Hersenen (jong brein/oud brein) zijn de twee centrale concepten van dit boek.
Meer info…
beweging_in_je_brein
Hoe krijgt u toehoorders in beweging? Inspirerende werkvormen zijn daarbij belangrijk. ‘Beweging in je brein’ stimuleert u om meer te halen uit uw presentatie, training of workshop. Het praktijkhandboek bestaat uit zestig thematisch geordende werkvormen om bijeenkomsten leuker en vooral ook doeltreffender te maken – van kennismaken tot evalueren, en van brainstormen tot uitwisselen.
Meer info…
  Recensie…
brein-bevingen
Hoe komt het dat de stemming op de effectenbeurzen van de ene dag op de ander dag kan omslaan van majeur in mineur? Of dat een bepaald product of een merk opeens een rage wordt? Waarom barst de wereld collectief in tranen uit bij de dood van Lady Diana? ‘Brein-bevingen’ beschrijft deze radicale, snelle en massale omslagen in de publieke opinie.
Meer info…
  Recensie…
over_de_kop
Dit met veel enthousiasme en vaart geschreven boek geeft inzicht in een aantal intrigerende aspecten van hersenonderzoek. De auteurs zijn allen expert op het terrein van de neurowetenschappen en laten de lezer op zeer toegankelijke wijze kennismaken met de meest fascinerende ‘levende machine’ die er is: ons brein.
Met bijdragen van Wim A. van de Grind, Dick F. Swaab en Victor I. Spoormaker.
Meer info…
op_reis_door_je_brein
Wat voor nut heeft het om in een tijd te leven waarin zoveel opwindende nieuwe ontdekkingen worden gedaan als slechts een handjevol mensen snapt wat er precies ontdekt is? Dit geldt met name voor het intrigerende onderzoeksveld van de neurowetenschappen. In dit boek legt de Amerikaanse wetenschapsjournalist Steven Johnson in begrijpelijke taal uit welke nieuwe inzichten in de werking van de menselijke hersenen er zijn.
Meer info…
de_wijde_lucht_omvatten
Hoe kan intuïtie u helpen bij het leren van een vreemde taal? Waarom lijken herinneringen soms op symfonieën? Wat is de overeenkomst tussen getallen en giraffen? Waarom maakt een overvloed aan informatie u dom? Daniel Tammet, zelf autistisch savant, legt uit hoe het brein werkt, hoe we denken, leren, herinneringen bewaren en creëren, en waarom het brein geen computer is.
Meer info…
  Recensie…
het_spiegelende_brein
Hoe komt het dat wij andermans gedachten en gevoelens begrijpen? Gedachten lezen, empathie, inlevingsvermogen, aanvoelen – het zijn belangrijke kenmerken van de mens en voorwaarden voor vooruitgang en beschaving. We hebben het in ons, en sinds kort weten we ook hoe het werkt: door middel van de zogenaamde spiegelneuronen in ons brein, ‘slimme cellen’ die ons in staat stellen om anderen te begrijpen en bepalend zijn voor onze sociale vaardigheden.
Meer info…
  Recensie…
het_nieuwe_vrouwelijke_brein
Als moderne vrouw staat u anders in de maatschappij dan uw moeder. U verdeelt de taken binnenshuis, u hebt meer bezigheden buitenshuis en u moet leren balanceren met de traditionele vrouwelijke rol en de moderne, eens typisch mannelijke verantwoordelijkheden van deze tijd. Het is een biologisch gegeven dat hersenstructuren veranderen door het aanleren van nieuwe vaardigheden. Zo leidt onze moderne rolverdeling ook tot fysieke en functionele aanpassingen, die hun weerslag hebben op uw emotionele en psychische gezondheid.
In dit praktische boek presenteert Mona Lisa Schulz wetenschappelijke informatie en praktijkvoorbeelden die vrouwen van nu bewust maken van de unieke manier waarop hun hersens werken.
Meer info…
hebt_u_een_ceo-brein
Met een bepaald deel van de hersenen smeden we plannen en voeren we die ook uit. Dat deel wordt daarom wel het CEO-brein genoemd. ‘Hebt u een CEO-brein?’ beschrijft de werking van het CEO-brein en wat ervoor nodig is om het tot volle wasdom te ontwikkelen. Wat drijft u als manager? Hoe geeft u leiding, neemt u beslissingen en gaat u om met stress? In het CEO-brein wordt alles geregeld. Van leiderschap tot besluitvorming en van strategie tot stressmanagement. En hoe komt het toch dat zoveel verstandige mensen zo slecht managen?
Meer info…
selfcoaching
Volgens Einstein gebruiken we slechts tien procent van onze hersencapaciteit. We hebben immers nooit geleerd dat we zelf ons brein kunnen sturen én ten volle benutten. Nochtans hebben we veel meer invloed op ons leven, in werk en privé, dan we tot nu toe dachten. In dit boek zult u deze onontgonnen rijkdom ontdekken. Vanuit een volledig wetenschappelijk onderbouwd kader wordt getoond hoe u zelf succes in de hand hebt.
Meer info…
breinfabels
Dit vervolg op ‘Hersenkronkels’ staat vol met nieuwe doe-het-zelfexpirimenten: u kunt uw emoties beïnvloeden met een potlood, het gevoel krijgen dat uw neus een halve meter lang is en ontdekken wat uw speeksel verraadt over uw persoonlijkheid. Daarnaast neemt ‘Breinfabels’ ook nog eens een aantal hersenmythes onder de loep: Gebruiken we echt maar 10 procent van ons brein? Worden we werkelijk slimmer van het luisteren naar Mozart? Heeft breintraining zin? Verlaat de geest het lichaam wanneer iemand sterft? Wetenschappelijk verantwoord en hogelijk amusant: ‘Breinfabels’ vertelt u de waarheid over uzelf.
Meer info…
het_breinboek_voor_managers
Paul Postma behandelt in dit boek het brein als biologisch orgaan, als supercomputer, als gereedschapskist van de evolutie en als bemiddelaar tussen uzelf en uw omgeving. Hij onthult op grond van die inzichten hoe uw medewerkers, maar ook uw baas, collega’s en klanten, denken en handelen – en waarom ze dat zo doen. Even verrassend als gênant, zowel voor uzelf als uw omgeving.
Meer info…
  Recensie…
breintraining
Bij onze geboorte krijgen we geen handleiding mee die beschrijft hoe we goed door het leven kunnen komen. Op school, door uw ouders of de kerk wordt niet geleerd wat u met uw eigen gevoelens aan moet of hoe u het beste met anderen kunt omgaan. Door het aanleren van eenvoudige strategieën kunt u uw brein echter trainen om dit soort zaken beter op te pakken. Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een verzameling van technieken en methoden die uw brein trainen, zodat u makkelijker en effectiever in het leven kunt staan. ‘Brein Training’ leert u hoe betekenis en taal in ons brein ontstaan, hoe u dit proces kunt gebruiken om excellent te communiceren met andere mensen, hoe u andere mensen kunt helpen en hoe u andere mensen inspireert en motiveert om meer van hun leven te maken.
Meer info…
bruisende_breinen_kaartset
Om tot nieuwe ideeën te komen, moeten bestaande denkpatronen worden doorbroken. Dat is vaak lastig. De ‘Bruisende Breinen Kaartset’ is daarom een onmisbaar hulpmiddel! Handig om altijd op zak te hebben. Dit doosje bevat 44 kleurrijke, mooi vormgegeven inspiratiekaarten. Voorzien van een pakkende foto en een waardevolle, kort en krachtig uitgelegde ‘geheimtip’. De tips helpen u om te denken in mogelijkheden, in plaats van … problemen.
Meer info…

Over de auteur

reacties (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. […] dingen, die ineens tot een klik in je hoofd leiden. Ben je op zoek naar creatieve ideeën geef je brein een scala aan mogelijkheden om te kunnen ‘linken’ met jouw […]

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.