1

Breinfrequenties – de kenmerken

De menselijk beleving en staat van bewustzijn kunnen gemeten en geobjectiveerd worden met behulp van het elektro-encefalogram (EEG)! Hoewel het menselijk brein ongelooflijk complex in elkaar zit, lijkt het toch bepaalde vaste patronen te volgen. Het elektro-encefalogram is in staat de elektrische pulsen, die door de neuronen (hersencellen) worden afgegeven te lezen, terwijl deze hun elektrische berichten doorsturen. Wanneer een groot aantal neuronen in een bepaalde zone elektrische pulsen uitzenden op dezelfde frequentie (snelheid), genereren zij een elektrische potentieel dat groot genoeg is om gelezen te worden door een sensor die op de hoofdhuid bij die zone bevestigd is.. De hoeveelheid neuronen die bij het verzenden van hun boodschappen gebruik maken van een bepaalde frequentie bepalen de amplitude (kracht) die het EEG leest. Als we kijken naar het spectrum van alle frequenties die worden gelezen door de EEG, kunnen we meestal één frequentie onderscheiden die op dat moment domineert. Hierdoor krijgen we min of meer een beeld van de elektrische snelheid die het bewustzijn van de betreffende persoon op dat moment leidt. De frequenties worden gemeten in hertz (HZ = golven per seconde). Het lezen van de golf-informatie is eenvoudig, maar gaat langzaam. Daarom biedt de computer een welkome aanvulling. Deze vertaalt de golven naar een meer tastbare vorm (zie de grafieken aan de linkerzijde van de afbeeldingen die hierna in dit artikel getoond worden).

frequentie 

bereik 

staat van bewustzijn

Delta

0.5Hz – 4Hz

Diepe slaap

Theta

4Hz – 8Hz

Slaperig, dagdromen, trance

Alpha

8Hz – 14Hz

Relaxed, maar alert

Beta

14Hz – 30Hz

Zeer alert en geconcentreerd

Delta: 0.5 – 4 Hz

Delta-frequentie

Elke verticale lijn van deze grafiek vertegenwoordigt één seconde. Kijk je dan naar de tweede seconde dan kun je zien dat de grafiek 4 keer de middenlijn passeert. Dit betekent dat er in die seconde vier golven zijn geweest. In iedere tweede seconde tellen we vier van die golven en dit bepaalt dat de Delta-frequentie op dat moment domineert. De Delta-frequentie domineert in de hersenen, wanneer een persoon zich in een diepe slaap bevindt. Het bewustzijn is volledig naar binnen gericht. Voor de lichaamscellen fungeert deze Delta-frequentie als een regeneratieve of herstellende staat. Als iemand een veel Delta-frequentie laat zien terwijl hij wakker is, dan zal de betreffende persoon zelfs moeite hebben om ons te vertellen dat hij heel moe is. De persoon wekt de indruk niet in verbinding te staan met zijn omgeving. Hersenbeschadigingen gaan vaak samen met een sterke toename van delta-activiteit.

Theta: 4 – 8Hz:

Theta-frequentie

De vorm van de Theta-golf lijkt veel op die van de Delta-golf. Beide hebben op hun pieken een min of meer vlak deel en zijn groot en breed. Het verschil tussen beide frequenties zit ‘m in het feit dat we bij de Theta-frequentie 4 tot 8 golven per een seconde registreren. De afbeelding links toont aan dat tijdens de betreffende seconde 6Hz domineert, hoewel er ook een paar Delta- en Alpha-golven te zien zijn. De golf met de grootste amplitude (kracht) wordt echter op dat moment beschouwd als de leidende in dat deel van het brein. In dit geval de Theta-frequentie.

Wanneer de Theta-frequentie de dominerende bewustzijnsfrequentie is, dan is de persoon in een slaap-waak-fase; in trance, intuïtief en naar binnen gericht. De betreffende persoon zal moeite hebben om de ander tijdens een gesprek tegelijkertijd in de ogen te kijken, omdat de verbinding met de ander “het universele of verbindende” gevoel verbreekt. De Theta-staat is een creatieve staat waarin het brein niet gefocust is op één aandachtspunt. Gedachten in Theta zijn visueel/ emotioneel in tegenstelling tot taalkundig/rationeel denken. Wanneer een persoon alleen Theta-frequenties genereert is er over het algemeen sprake van een gebrek aan zuurstof en bloeddoorstroming. Bij een lage doorstroom van bloed zijn de hersenen gedwongen traag te werken. Mensen die hier last van hebben, kunnen problemen hebben met het tempo van onze samenleving. Ze hebben moeite een baan te behouden omdat ze problemen hebben om de externe aandacht vast te houden. In minder overzichtelijke situaties, zoals in een klaslokaal of op de werkplek kunnen ze zeker ook problemen ondervinden. Frequenties van rond de 7 Hz reflecteren activiteit in de hippocampus en het limbisch systeem. Theta speelt een rol bij angst, activateren en inhibitie. Ook bij leren en geheugen.

Alpha: 8 – 12Hz
 
Alfa-frequentie
Deze golf kent een scherpe tekening. De Alpha golfvorm kent geen afgeplatte toppen en brede dalen. Het is een gladde en smalle golf die 8 tot 12 keer per een seconde schommelt. In de tweede, derde, vierde seconde van deze grafiek zijn bijna alle golven in de Alpha-frequentie (op een paar kleine dipjes in de Theta-frequentie na). Alpha is het moment dat iemand, die uitsluitend naar binnen gericht was, zich naar buiten richt. Het is geen zeer actieve staat van bewustzijn. In Alpha gaat het om weinig meer dan de waarneming van de omgeving. In deze staat voelen we de schoonheid van de zee en zingen we mee met onze favoriete song. In de Alpha-frequentie is een persoon in staat om te luisteren naar een gesprek, zonder na te denken over zijn of haar eigen reactie. Alleen maar luisterend. Wanneer Alpha voor iemand de dominerende frequentie vormt, heeft deze persoon problemen om zijn ideeën om te zetten in actie. Hij kan uitstekende ideeën hebben, maar de motivatie ontbreekt om ze concreet te maken.   Iemand die daarentegen nauwelijks in staat is Alpha te generen (vooral als de persoon tegelijkertijd veel Beta genereert), kan veel last hebben van vermoeidheid en angst> Door de constante staat van waakzaamheid en stress, kan dat uiteindelijk leiden tot ernstige ziekten. De persoon zal het contact verliezen met de stilte/rust die de geest juist weer oplaadt en waardoor we productief en in contact met onze omgeving kunnen zijn.  Alpha is min of meer de gewone toestand van het brein en is aanwezig als iemand ontspannen en alert is. Alpha wordt in verband gebracht met intelligentie, geheugenfuncties en prestaties.
SMR: 12 – 16 Hz
 
SMR-frequentie 

        Kijkend naar deze golf, moet je constateren dat het behoorlijk wat tijd kost om de golven handmatig te tellen. Bij de grafiek die aan de linkerkant verschijnt, val op dat de langste staaf gste bar lijkt te zijn aan het hoge einde van SMR (wat staat voor SensoMotorische Ritme) bij 15 Hertz. Deze frequentie wordt bijna uitsluitend gegenereerd door de sensomotorische strip, een deel van de cortex dat bijna van oor tot oor loopt (van temporale kwab aan temporale kwab). De sensatie van deze breinfrequentie is vergelijkbaar met die van Alpha, maar manifesteert zich meer in het lichaam. Deze frequentie betreft het bewustzijn van ons lichaam en belangrijker nog, de snelheid waarmee we interactie aangaan met onze omgeving. Een waakzame en ontspannen toestand. Mensen die een hoog niveau van SMR kunnen bereiken blinken vaak uit als topsporter of talentvol danser. Een geoefende danser heeft geen behoefte meer om na te denken over hoe hij of zij zal het uitvoeren van de choreografie. Deze mensen kunnen eerder geoefende (Beta) bewegingen min of meer op de automatische piloot uitvoeren. Wanneer een persoon deze frequentie moeilijk kan bereiken, dan zal hij ook moeilijker een goed lichaamsgevoel ontwikkelen. Hij zal vaak minder behendig zijn en meer impulsief in spraak en actie. Een duidelijke indicator van lage HMV is het onvermogen om in slaap vallen zonder dat zij fysiek uitgeput. Deze frequentie is een belangrijke ritme voor het welzijn van het lichaam en ook de geest.

Beta: 16-20Hz:    

Beta-frequentie

Beta is een atletische staat van bewustzijn. De hersenen, voor het behoud van een dergelijke verhoogde ritme (Hertz betekent golven per seconde) moeten kunnen beschikken over veel gezonde zuurstof en ook glucose in het bloed. Zelfs als aan deze voorwaarden is voldaan, moeten de neuronen voor het behoud van de Beta-staat, in zogenaamde ‘poly-ritmes’. Dit betekend dat niet alle neuronen hun signalen gelijktijdig versturen, maar dat er verschillende kleinere groepen van neuronen een soort stroom van signalen verzenden, zonder dat de centrale puls in de gehele cortex gehandhaafd blijft. De EEG-sensor leest dit als een groot aantal golven per seconde bij een lagere amplitude. In de staafdiagram links van de grafiek is te zien dat de staven niet lang zijn, maar wel breed verspreid. In de Beta-frequentie zijn wij in staat om de duizenden details die nodig zijn voor een project te combineren. Zijn we in staat om een week vooruit te plannen. We studeren en leren in Beta. Alles wat planning en taal of nummers vereist maakt gebruik van de krachten van de Beta-frequentie. Beta staat voor alertheid en gerichte aandacht. Het treedt op als we actief informatie verwerken. Als Beta overheerst en niet gecompenseerd wordt door de aanwezigheid van Alpha in het spectrum, ontstaat er een onaangenaam gevoel. Mensen kunnen dan niet ophouden te denken. Deze gedachten zitten daarbij als het ware in zichzelf gevangen en men kan niet stoppen met denken, plannen en piekeren. Er is sprake van  angst. Bij depressie is ook een dergelijk hersengolvenpatroon te zien (maar dan op nuances verschillend). Wanneer een persoon de Beta-snelheid niet kan vasthouden, zal deze moeite hebben met lezen en plannen. Dit wordt in negatieve zin meestal versterkt door de aanwezigheid van hogere niveaus van Theta..

Breinfrequenties

We zien dat elke hersenfrequentie belangrijke toepassingen kent in ons dagelijks leven. Dat het samenspel van deze golven in belangrijke mate bepalen hoe we functioneren. Het lijkt erop dat de toestand van onze mentale gezondheid niet afhankelijk is van de eventuele aanwezigheid van een golf, maar van de gebalanceerde verhouding tussen de verschillende golven. Iemand die in staat is goed te kunnen schakelen tussen de verschillende golfpatronen  is ook in staat om het hoofd te bieden op de veranderende eisen van onze omgeving. Dit artikel is een vrije vertaling een artikel op: http://www.geocities.com/adriancmvd/brainfreqs.htm

 

Frequency - Power of Personal Vibration Penney Peirce
Frequency
Penney Peirce

Theo Braam

theo_braamNa bijna 20 jaar in de wereld van marketing, communicatie, marktonderzoek en de organisatie van bijeenkomsten, stapte Theo Braam over naar de arbowereld, een kleine drie jaar later gevolgd door een duik in de wereld van de woningbouwcorporaties. Hier houdt hij zich bezig met bewoners en leefbaarheid in wijken. Daarbij ligt de focus vooral op wijkcultuur en het (re)activeren van de betrokkenheid van bewoners. Naast deze werkzaamheden runt hij sinds 2000 zijn eigen bedrijf Eyeopener onderzoek & organisatie. In dat zelfde jaar is hij ook gestart met het opzetten van de website Mens Centraal in Organisaties. Een initiatief dat in mei 2007 werd gevolgd door BrainQuest. Sites: Eyeopener onderzoek & organisatie Mens Centraal in Organisaties BrainQuest

Over de auteur

Na bijna 20 jaar in de wereld van marketing, communicatie, marktonderzoek en de organisatie van bijeenkomsten, stapte Theo Braam over naar de arbowereld, een kleine drie jaar later gevolgd door een duik in de wereld van de woningbouwcorporaties. Hier houdt hij zich bezig met bewoners en leefbaarheid in wijken. Daarbij ligt de focus vooral op wijkcultuur en het (re)activeren van de betrokkenheid van bewoners. Naast deze werkzaamheden runt hij sinds 2000 zijn eigen bedrijf Eyeopener onderzoek & organisatie. In dat zelfde jaar is hij ook gestart met het opzetten van de website Mens Centraal in Organisaties. Een initiatief dat in mei 2007 werd gevolgd door BrainQuest.

reacties (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Global Neuro & Spine – Fort Pierce

    Breinfrequenties – de kenmerken : Brainquest.nl

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.