Categorie: emotie en ratio

0

Leer uzelf en de ander beter kennen – Transactionele Analyse

Leer uzelf en de ander beter kennen. Op zoek naar je ego – wie ben jij eigenlijk ? wie neem je mee? Het ego is alles wat jou als persoon definieert. Dit hoeft niet te betekenen dat je al die aspecten van jezelf ook begrijpt. Op een dieper niveau is het ego de totaliteit van al je waarnemingen, de beelden die je hebt van de wereld, herinneringen uit het verleden, projecties naar de toekomst toe…

0

Zelfoordeel

De manier waarop je jezelf beschouwt, goed- of afkeurt, heeft grote invloed op zo’n beetje alles wat je doet. En wanneer je de goedkeuring of afkeuring overdrijft treedt er nog een andere energie in werking – die van de compensatie.

0

Jezelf succesvol blokkeren

PATS! Daar is Blocky, je innerlijke criticus (die van mij heet Blocky, maar die van jou heeft wellicht een andere naam). En die criticus zorgt ervoor dat je uiteindelijk niet dat goede idee uitvoert: het blijft bij een idee. Veel prima ideeën gaan de prullenbak in voordat ze goed en wel de kans hebben gehad uitgevoerd te worden. Veel mensen beginnen al niet eens meer aan het uitwerken en uitvoeren van hun ideeën, juist vanwege die blokkade.

0

Modieuze breinen

Kleding beïnvloedt gedrag. In verschillende landen is geëxperimenteerd met Politieagenten van karton om het aantal snelheidsovertredingen te verminderingen. Gek genoeg bleek dit te werken.

0

Leef! en laat je verstand maar ratelen

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) probeert antwoord te geven op deze vragen. ACT is een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie en gebaseerd op moderne leertheorie, klinische praktijk, en op oude wijsheden uit het Oosten zoals het Boeddhisme en de Japanse Morita-therapie. ACT verenigt het beste uit verschillende psychotherapeutische stromingen: psychoanalyse, klassieke gedragstherapie, Rogeriaanse therapie, de Gestalttherapie en vele anderen.

1

Wat woede doet met je lichaam en brein

Wie kent niet iemand die veel woede of boosheid in zijn lijf heeft en die vaak wrok voelt. Als deze persoon dan een ziekte krijgt of al vroeg overlijdt, reageren velen niet eens verbaasd. Wetenschappers ontdekken steeds meer verbanden tussen woede en ziekte.

0

Emoties: dirigenten of stoorzenders?

Net als alle gedragselementen hebben emoties een neuraal substraat. Ze kunnen niet worden toegewezen aan één plaatsje in het brein, ze zijn steeds het resultaat van de werking van meerdere circuits in de hersenen. Evolutionair oude emoties (zoals angst) moeten we in oude hersengebieden zoeken, meer recente (schuldgevoel) in modernere zones. Het evolutionair oude limbisch systeem neemt hierbij een centrale plaats in. Het is belangrijk bij het genereren en controleren van emoties, zij het in samenwerking met andere hersengebieden. Door Mark Nelissen.

0

De 8 intelligenties, de 8 dimensies

Hier ligt de uitnodiging om te leven en werken met oog voor de onderlinge samenhang en een gelijkwaardige aandacht voor de 8 intelligenties. Vraagstukken kunnen worden veroorzaakt door een te eenzijdige aandacht voor een of meerdere intelligenties of anders gezegd door een verwaarlozing van andere intelligenties.
Anderzijds kan het werken met de 8 intelligenties ook worden gezien als een ‘groeimodel’ waarmee is gezegd dat het een kwestie van groei en ontwikkeling is om meer te leven vanuit de intuïtieve en spirituele intelligentie.

0

Positieve emoties versterken veerkracht

Mensen die er voor zorgen dat er frequent momenten zijn die positieve emoties oproepen, blijken meer veerkracht te hebben om uitdagingen aan te gaan, volgens een nieuwe studie

0

De kracht van positieve emoties

In haar boek ‘Positivity’ beschrijft Barbara Fredrickson, Ph.D., op UNC Chapel Hill een fascinerend nieuw onderzoek. Hierin geeft ze aan dat uit de onderzoeksgegevens blijkt dat positiviteit of positieve emoties relaties, werk en gezondheid kunnen versterken en bovendien negatieve emoties zoals woede en wrok tegengaan.

0

Functies van linker en rechter hersenhelft

Onze beide hersenhelften hebben ieder een andere functie. De linker hersenhelft hangt nauw samen met denken en nadenken over allerlei zaken, kennis opnemen, waarnemen, luisteren, studeren en communicatie met de buitenwereld. De rechter hersenhelft heeft veel te maken met ons gevoel, bijvoorbeeld verdriet, plezier, blijheid en creativiteit. Deze hersenhelft heeft ook te maken het zien van het geheel, intuïtie en contact met het lichaam.

0

Brainsteps: brainstormen met twee hersenhelften

We hebben allemaal twee hersenen. De ene denkt reflexief (intuïtief), de andere reflectief (analytisch). Veel beslissingen die we nemen gaan gepaard met een strijd tussen deze twee manieren van denken. Brainsteps: brainstormen met twee hersenhelften

0

Intuïtie als zesde zintuig

Luister! Soms, op een stille dag, kun je het horen. Het is het geluid van klanten en medewerkers, die proberen tot je door te dringen, zodat jij beter werk kunt leveren. Het is het geluid waarmee je bedrijf succesvoller kan worden. Het spoort je aan je zintuigen en je intuïtie te gebruiken. Intuïtie als zesde zintuig.

0

Ons brein en besluitvorming – rationeel of emotioneel?

Neurowetenschappers ontdekken steeds meer over de werking van ons brein en hoe het informatie verwerkt en beslissing neemt. Terwijl er nog veel te onderzoek blijft, is ons brein schijnbaar minder rationeel en heeft het minder controle over onze zintuigen dan we dachten. De wetenschappers concluderen op dit moment dat we veel op onze dierlijke voorouders lijken.