Categorie: nieuws

0

Koppie thee goed voor ’t koppie

Het drinken van 3 koppen groene of zwarte thee per dag zou het risico op een beroerte met 21% verminderen; drink je meer thee gedronken, dan zou het risico nog meer afnemen.

0

Slapen beschermt en versterkt je geheugen

Slaap beschermt het geheugen niet alleen tegen storingen van buitenaf, maar versterkt het geheugen ook, blijkt uit een onderzoek gepresenteerd op de American Academy of Neurology de 59e jaarlijkse bijeenkomst in Boston.

0

Depressie, angststoornissen en vitamine D

Depressie komt vaker bij ouderen met een gebrek aan vitamine D voor. Dat gebrek aan vitamine D wordt mogelijk veroorzaakt door depressie, maar omgekeerd zou depressie ook een gevolg kunnen zijn van een te lage vitamine D-spiegel.

0

Autisme zichtbaar in urine

De stoffen in de urine van kinderen met autisme verschillen van die van gezonde kinderen, blijkt uit onderzoek. In de toekomst kan waarschijnlijk met  een simpele urinetest vastgesteld worden of een kind al dan niet autistisch is. Dat die urine andere stoffen bevat heeft te maken met een andere ‘voedselverbranding’ en bacteriën in de darmen van een autistisch kind. De rol […]

0

De geest geneest

Steeds meer mensen lijden aan chronische kwalen of ziekten. Medicijnen bieden geen echte uitkomst, de kwaal blijft terugkeren. De grondlegger van de homeopathie, Samuel Hahnemann, zocht de ware oorzaak van dergelijke ziekten in de mentaliteit van zijn patiënten. Het beste medicijn: een andere overtuiging.

0

Ook verschillen in hersenactiviteit bij lichte vorm van psychose

Symptomen van een psychose (bijvoorbeeld hallucinaties, ongewone overtuigingen) komen niet alleen voor bij personen met een zenuw/geestesziekte zoals schizofrenie. Er zijn ook personen die minder ernstige symptomen van een psychose ondervinden, die niet tot behandeling hoeven te leiden.

0

Verschil PDD-NOS en ADHD moeilijk aantoonbaar

PDD-NOS (Pervasive Development Disorder – Not Otherwise Specified) en ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) worden in het diagnostisch handboek voor psychische stoornissen beschreven als twee afzonderlijke categorieën. Beide stoornissen worden bovendien geassocieerd met verschillende gedragskenmerken, zoals beperkingen in de sociale interactie (PDD-NOS), concentratieproblemen en overbeweeglijkheid (ADHD). In de praktijk blijkt het echter vaak lastig om op klinische gronden een onderscheid te maken.

0

Functionele netwerken in gezonde en zieke hersenen

Gaan hersenaandoeningen als Alzheimer of autisme gepaard met specifieke afwijkingen in de onderliggende communicatienetwerken in de hersenen? Als dat zo is kunnen subtiele veranderingen in die netwerken als marker fungeren voor hersenstoornissen. Neurowetenschapper Serge Rombouts gaat het met een landelijk consortium uitzoeken.

1

Hersenen zijn lui en energiezuinig

De hersenmassa is een machine die aardig wat energie moet verbruiken – ongeveer 40 Watt! – om zijn opmerkelijke prestaties te kunnen leveren. Er is echter één belangrijke beperking: de hersenen zijn gebonden aan een vastgesteld ‘energiebudget’ wat niet overschreden mag worden.

0

Molecuul opent de deur naar nieuwe behandelingen voor depressie

In een artikel dat online is gepubliceerd in Molecular Psychiatry, leggen onderzoekers uit twee laboratoria in het Brain Mind Institute van EPFL uit hoe de kennis van de werking van een molecuul, MIF of macrofaag migratie-remmende factor is, de manier waarop we omgaan met depressie kan veranderen.

0

Autisme en beweging & geluid

Kinderen met autisme lijken zich vooral te richten op de combinatie van beweging en geluid. Ze zijn vooral geïnteresseerd als beweging en geluid synchroon lopen.

0

Eet je slim

Oud worden en toch jong van geest blijven. Wie droomt daar niet van? De nieuwste gezondheidstrend springt daar helemaal op in: voeding die de hersenen stimuleert. Maar kan voedsel je werkelijk slimmer maken? “Junkfood verandert ons brein.

0

Dagelijks joints roken schaadt hersenen

Jarenlang dagelijks 5 of meer joint roken schaadt het brein. De hippocampus en de amygdala, twee belangrijke hersendelen krimpen door het dagelijks gebruik van cannabis.

0

Autisten extra gevoelig voor emoties

Autisten kunnen prima gevoelens van iemands gezicht aflezen. Het blijkt dat zij er juist gevoeliger voor zijn, dan andere mensen. Dit ontdekten Myriam Vandenbroucke en Maurice Magnee, twee Utrechtse promovendi.

0

tv op achtergrond schadelijk voor kind

Volgens een publicatie van Amerikaanse wetenschappers in het tijdschrift Child Development leren jongeren zich niet te concentreren als er op de achtergrond constant een tv aanstaat. Daarbij maakt het niet uit of ze hier aandacht aan besteden of niet.

0

Honger is te zien in de hersenen

Verzadiging is in de hersenen zichtbaar te maken via een MRI-scanner, o­ntdekte promovendus Paul Smeets. Hij zag dat de activiteit in de hypothalamus afneemt bij mensen die suikerwater drinken, terwijl dat niet gebeurt als de proefpersonen een zoetstof en calorieën gebruiken.

0

Overactivering van de hersenen leidt tot depressie

Waarom hebben depressieve mensen meer last van vermoeidheid? Uit recente studies blijkt dat zij hun hersenen meer moeten laten werken dan anderen om eenzelfde resultaat te bereiken bij dagelijkse complexe taken. De hersenactiviteit van de proefpersonen werd getest terwijl ze geheugentests uitvoerden.

0

Lichttherapie behandelmethode voor lichamelijke en psychische klachten

Lichttherapie is een behandelmethode voor vele lichamelijke en psychische klachten, niet alleen voor het bestrijden van klachten maar ook om ze te voorkomen.

0

Structurele afwijkingen in hersenen bij schizofrenie en depressieve stoornissen

In zijn proefschrift beschrijft Cédric Koolschijn verschillende MRI-onderzoeken naar schizofrenie en depressieve stoornis. Koolschijn wilde weten of factoren als leeftijd en medicatie invloed hebben op de progressieve hersenveranderingen bij schizofreniepatiënten. Hij analyseerde daarom de volumeverandering van de hippocampus, een hersenstructuur die belangrijk is voor leren en geheugen, bij patiënten met schizofrenie en gezonde controles.

0

Linkshandigen hebben echt andere hersens dan rechtshandigen

Hersenonderzoek met links- en rechtshandigen laat zien dat er veel grotere verschillen zijn in de inrichting van de hersenen dan eerder gedacht. De verdeling van functies over de hersenhelften is bij linkshandigen minder sterk dan bij rechtshandigen.

0

Hersenletselpatient zoekt zinvolle rol in voortrazende samenleving

De huidige maatschappij gaat te snel voor hersenletselpatiënten. ‘Mee blijven hollen’ kost hen teveel energie. Dr. Tineke Abma deed in opdracht van de Hersenstichting onderzoek naar de ervaringen van deze patiënten tijdens hun zoektocht naar een zinvolle deelname aan de samenleving. Het blijkt dat participatie voor deze mensen niet betekent dát ze werk of sociale […]

0

Meer testosteron, meer ambitie, meer testosteron

De drang om de top te bereiken is vooral een mannenaangelegenheid. Omdat mannen een grotere ambitie aan de dag leggen dan vrouwen, bekleden vooral zij topfuncties. Dat heeft dan weer te maken met hormonen: mannen in leidinggevende functies produceren meer testosteron.

0

sterke toename dementie

Het aantal gevallen van dementie zal de komende jaren flink toenemen. Rond 2050 lijden wereldwijd meer dan 115 miljoen mensen aan aandoeningen als de ziekte van Alzheimer, drie keer zo veel als nu het geval is. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Londense universiteit King’s College. De studie gepubliceerd op de Internationale Alzheimerdag.

0

Eerder dood door onderdrukte woede

Het onderdrukken van woede kan er voor zorgen dat je korter leeft.

0

Nieuwe marketinginzichten via hersenonderzoek

De strijd om aandacht wordt nog altijd gezien als hét centrale marketingprobleem. Hersenonderzoek laat echter zien dat we wensen niet in hoofden van consumenten kunnen inprenten maar dat we, omgekeerd, bij reeds bestaande behoeften en emoties moeten aanhaken.