Categorie: nieuws

0

Verband tussen eten zien en hersenactiviteit

Neurowetenschappers leggen een verband tussen visuele reacties op eten en hersenactiviteit

0

Beroerte

Op het moment dat er te weinig bloed wordt aangeleverd in een deel van de hersenen kan iemand een beroerte krijgen. Er kan dan sprake zijn van een hersenbloeding, van een herseninfarct en van een TIA of tijdelijke/voorbijgaande beroerte.

0

Agressie aangename prikkel voor brein

Onderzoekers van de Vanderbilt University hebben aangetoond dat ons brein agressie als een aangename prikkel ervaart, net als bijvoorbeeld seks, drugs en voedsel. Als reactie op voedsel, seks en drugs produceert ons brein dopamine. De onderzoekers vonden een link tussen gedrag en dopamine in reactie op een agressieve gebeurtenis. Van een agressieve ervaring kan in […]

0

Sportdranken stimuleren hersenen en niet de vermoeide spieren

Sportdranken hebben geen invloed op vermoeide spieren, maar stimuleren wel de hersenen, concluderen onderzoekers. Ze helpen je om door te gaan. Sportdranken stimuleren alleen de hersenen

0

Luchtvervuiling heeft effect op het IQ van ongeboren kinderen

Resultaten uit een nieuwe studie wijzen er op dat de blootstelling aan de luchtverontreiniging van invloed is op het IQ van jonge kinderen. Het inademen van toxische chemicaliën is nog gevaarlijker voor jonge kinderen dan voor volwassenen omdat hun hersenen nog niet volledig ontwikkeld zijn.

0

Electrosmog schadelijk voor de mens

Onder electrosmog wordt de elektromagnetische straling van bijvoorbeeld televisies, GSM-telefoons en andere elektrische apparaten verstaan. Nu horen deze apparaten allemaal aan bepaalde eisen te voldoen om straling tegen te gaan, maar het zou best mogelijk zijn dat we nog niet de juiste marges voor ons lichaam hebben kunnen vast stellen, net zoals voor asbest en verschillende chemicaliën vroeger.

0

Swingende breinen bij gitaarduo’s

Tijdens het spelen werden breinen van de gitaristen gescand met EEG-apparatuur. Naarmate er langer samengespeeld werd trad er steeds meer synchronisatie tussen hun breinen op. Onduidelijk was of deze synchronisatie het gevolg of de oorzaak van het samenspel was.

0

Hersengolven voorspellen blunders

Als mensen hun aandacht laten verslappen en op het punt staan een blunder te begaan, is dat aan hun hersengolven te zien. Onderzoekers van het Donders Institute van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben als eerste wetenschappers laten zien wat er in de hersenen gebeurt voorafgaande aan een fout.

1

Snellere feedback in slimmere hersenen

Waarom zijn sommige mensen slimmer dan andere? Een algemeen aanvaarde hypothese is dat slimmere mensen snellere hersenen hebben: de verbindingen tussen verschillende zenuwcellen van ‘slimmere’ hersenen zouden beter geïsoleerd zijn, waardoor prikkels sneller doorgestuurd kunnen worden.

0

Geen mobiele telefoon voor zwangere vrouwen

Volgens de resultaten van een pas verschenen studie moeten zwangere vrouwen mobiele telefoons niet gebruiken of zo min mogelijk. Het riscico is dat de aanstaande moeders meer kans hebben om een kind met ADHD of andere gedragsproblemen te krijgen. Deze klachten worden met zichtbaar rond het 7 levensjaar.

0

Gekleurde geadopteerden ontwikkelen meervoudige identiteit

Geadopteerden met een andere huidskleur die in een blank gezin opgroeien ontwikkelen vaak een meervoudige identiteit. Prof.dr. Gloria Wekker en drs. Nathalie Frederiks et al van de Universiteit Utrecht schrijven dit in hun rapport ‘Je hebt een Kleur, maar je bent Nederlands.’

0

Paniek blijkt aangeboren respons

Paniek kan beschouwd worden als een aangeboren respons, gericht op het overleven in geval van dreigend overlijden, bijvoorbeeld door verstikking. Dat blijkt uit onderzoek van het Academisch Angstcentrum van de Universiteit Maastricht, waarover het wetenschappelijk online tijdschrift PloS One een artikel publiceert.

0

Relatie tussen mobiel bellen en vermoeidheid

Bestaat er een relatie tussen mobiel bellen en vermoeidheid. Onderzoek door de Katholieke Universiteit Leuven onder 1656 Vlaamse leerlingen laat zien dat slechts 38 procent van hen nooit hun mobiele telefoontje na bedtijd gebruikt.

0

Ouderen met ernstige psychische problemen gebaat bij life review

Ouderen met ernstige en langdurige psychische problemen hebben baat bij een cursus life review: een cursus waarin zij door middel van creatieve opdrachten geholpen worden bij het maken van hun levensverhaal.

0

Depressie

Depressie is veelkomende psychische stoornis, vooral gekenmerkt door langdurige somberheid en gedachten aan de dood. De oorzaak ligt vaak in een combinatie van genen en omgeving. We onderscheiden verschillende typen depressie, zoals de manisch-depressieve stoornis en de winterdepressie.

0

Rechtstreekse verbinding tussen hersenen en computer

Doel is om recente ontwikkelingen op het gebied van de analyse en beïnvloeding van hersenactiviteit toe te passen ten behoeve van verbetering van de levenskwaliteit en prestatie van zowel patiënten als gezonde personen.

0

Hoe aandacht de waarneming verandert

Niet alle informatie die onze ogen bereikt, dringt tot onze waarneming door. We selecteren relevante informatie door er aandacht aan te schenken. En dat is niet zo’n hoog cognitief proces als lang is aangenomen.

0

Angststoornissen: bang zijn zonder reële dreiging

Wanneer heftige angstklachten optreden zonder een reële bedreiging, is er mogelijk sprake van een angststoornis. Het ontbreken van een reële dreiging onderscheidt angststoornissen van normale gevoelens van vrees of angst. De symptomen zijn in beide gevallen hetzelfde: hartkloppingen, een droge mond, een beklemd gevoel, nerveuze spanning, prikkelbaarheid, rusteloosheid, verhoogde spierspanning of slaap- en concentratieproblemen.

0

Depressie in Nederland in cijfers

In 2003 leed naar schatting 6,3% van de inwoners van Nederland van 13 jaar en ouder aan depressie. In totaal waren dat 856.000 mensen, waarvan ongeveer 737.000 een depressieve stoornis hadden, en 317.000 dysthymie. Ongeveer 198.000 mensen voldeden in het afgelopen jaar aan beide diagnoses.

1

Depressie – zijn er verschillen naar etniciteit?

Uit een Amsterdams onderzoek blijkt dat Turkse en Marokkaanse ouderen vaker depressief zijn dan autochtone ouderen. Daarnaast is het verschil tussen Turken en Marokkanen aanzienlijk: Turkse ouderen zijn veel vaker depressief dan Marokkaanse.

0

Synesthesie

Bij mensen met synesthesie werken de zintuigen op een bijzondere manier samen: een waarneming in één zintuig ook meteen een andere, extra waarneming op, meestal in een ander zintuig.

0

Snellere verwerking visuele prikkels in brein gamers

Hij kwam tot de conclusie dat fanatieke gamers beter in staat zijn visuele prikkels te verwerken dan normale mensen.

0

Snellere feedback in slimmere hersenen

Waarom zijn sommige mensen slimmer dan andere? Een algemeen aanvaarde hypothese is dat slimmere mensen snellere hersenen hebben: de verbindingen tussen verschillende zenuwcellen van ‘slimmere’ hersenen zouden beter geïsoleerd zijn, waardoor prikkels sneller doorgestuurd kunnen worden.

0

Ouderdomsdepressie zichtbaar in hersenen

De hersenen van depressieve ouderen wijken af van gezonde leeftijdsgenoten, zo blijkt uit MRI-onderzoek.

0

Verschil tussen mens en chimpansee te vinden in de hersenen

Er zijn behoorlijke verschillen tussen onze hersenen en die van chimpansees.