Categorie: neuroscience

0

Nederlandse onderzoekers zetten waardevolle stap bij onderzoek hersencellen

Nederlandse wetenschappers hebben het functioneren van hersencellen nog verder ontrafeld. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar hersenziekten als alzheimer en ALS

0

Waar komt spraakverwarring vandaan?

Hoogleraar neurolinguistiek Roelien Bastiaanse vertelt over afasie en de problemen die patiënten hebben bij bepaalde beschadigingen in de hersenen. Zij is hoogleraar neurolinguistiek. Zij heeft Nederlands gestudeerd aan de vrije universiteit Utrecht en is via Brussel, waar zij onderzoek deed naar “language pathology”, naar Groningen gekomen. Aan de RUG is zij op het onderwerp afasie gepromoveerd. Nog steeds is dit een onderwerp waar zij zich veel mee bezig houdt. Tevens is zij bestuurslid van de Nederlandse afasie vereniging.

0

Neuromarketing

Neuromarketing, soms ook aangeduid met de nauw verwante term neuro-economie, is een relatief nieuw vakgebied waarbij medische technieken en inzichten uit de neurowetenschap worden toegepast op het terrein van marketing.

0

De kracht van de zwerm – massapsychologie

De organisatie als een soort grote koekoeksklok, dat was het idee dat tijdens de industriële revolutie ingang vond. Men dacht met dit model altijd alles makkelijk te kunnen verklaren, te voorzien en naar zijn hand te zetten – aan de hand van heel elementaire mechanismen: van telkens één oorzaak, één gevolg. Inmiddels weet men wel anders: de kracht van de zwerm.

0

Kijken in het brein

Zijn voor psychiaters emoties de sleutel tot wie we zijn? Of zijn gevoelens een bijproduct van ziektebeelden?