1

Creativiteit en flexibiliteit – lenig denken

Het nieuwe werken staat volop in de belangstelling. Verandering van werkplek en samenwerkingsverbanden zijn een gegeven geworden. Mensen krijgen steeds meer vrijheid zelf te bepalen waar en wanneer ze willen werken en met wie. Dat vereist een flexibele houding om met veranderingen om te gaan, nieuwe kansen te zien en eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Het komt de betrokkenheid van medewerkers enorm ten goede als zij zelf actief zijn bij het vinden van oplossingen. Omgekeerd hebben ondernemers en organisaties ook behoefte aan medewerkers die bijdragen leveren aan veranderingen, inventieve oplossingen weten te vinden voor werkprocessen en de dienstverlening aan de klant steeds verder kunnen optimaliseren.

  Lenig denkenlenig denken

Creativiteit Hoe ? Zo !
Creativiteit
Hoe ? Zo !

Het grote boek van de creativiteit
Het grote boek
van de creativiteit

Creativiteit
Creativiteit

Nieuwe manieren van denken en doen

Het vergt nieuwe manieren van denken en doen om daar mee om te gaan. Mensen ontwikkelen van nature vaste patronen in hun denken. Ze zijn geneigd die denkpaden te blijven nemen en dat is maar goed ook: dat geeft houvast en rust.  Maar als we nieuwe oplossingen zoeken biedt creatief denken veel meer perspectief.

Een essentiële vaardigheid voor creatief denken is het uitstellen van je oordeel. Dankzij ons oordeel zijn we dagelijks in staat kleine en grotere beslissingen te nemen. Ons denken en handelen is voor een groot deel gebaseerd op ons oordeel. We zijn inmiddels zo goed geworden in het oordelen dat we er ons zelfs niet meer bewust van zijn. Als je oordeelt, geef je nieuwe ideeën geen kans. Door bewust je oordeel uit te stellen en regelmatig te oefenen zul je meer openstaan voor nieuwe ideeën, andere gezichtspunten, verrassende invalshoeken.

Creatieve levenshouding

De bereidheid om het onbekende in je leven toe te laten, en daarmee ook de bijbehorende kans op mislukking, is een belangrijk onderdeel van een creatieve levenshouding. Iedereen heeft de keuze om veilig op het gebaande pad te blijven of om het onbekende tegemoet te treden. ‘Maar “ik doe het altijd zo” is juist een argument om het op een andere manier te doen’, aldus Charles Ketting. Als je ja zegt tegen iets onbekends, levert dat onzekerheid op, maar ook avontuur. Je doet nieuwe ideeën op en je vindt nieuwe mogelijkheden. Van elke poging tot iets nieuws leer je, want het gaat altijd anders dan verwacht.

Klik in je hoofd

Als je het toeval in je leven toelaat, vergroot je de kans op nieuwe en onverwachte verbindingen. Veel nieuwe ideeën ontstaan door het samenkomen van verschillende dingen, die ineens tot een klik in je hoofd leiden. Ben je op zoek naar creatieve ideeën geef je brein een scala aan mogelijkheden om te kunnen ‘linken’ met jouw vraag:

  • Lees een tijdschrift dat helemaal niets met je gebruikelijke interesses te maken heeft. Wat valt je op? Wat kun je daarmee doen?
  • Doe voortdurend onderzoek. Zorg ervoor dat je steeds een camera bij je hebt om foto’s te maken van alles wat je opvalt.
  • Verzamel voorwerpen die je intrigeren: schelpen, boodschappenbriefjes, toevallige, eigenaardige woorden, enzovoort. Welke verbanden zie je met je eigen werk?
  • Draag een notitieboekje bij je. Maak steeds een notitie als je denkt: dát is toevallig! Bekijk na twee weken welke patronen je ziet. Misschien brengen de toevalligheden je op een idee.
  • Neem drie activiteiten waar je vandaag mee bezig bent geweest, bijvoorbeeld koken, kaartjes regelen voor een voorstelling en je bureau opruimen. Koppel ze aan elkaar en kijk wat je fantasie hiermee kan doen.
  • Plan je agenda niet helemaal vol, maar zorg dat je ruimte hebt om in te spelen op onverwachte situaties of spontane plannen.

Rineke Rust

Rineke Rust is een van de oprichters van CreaSense. In haar trainingen, workshops en creatieve sessies vormen nieuwe denktechnieken de leidraad om problemen op te lossen en wensen te vervullen. Zij combineert deskundigheid op het gebied van creatief denken met jarenlange ervaring in creatief zijn.

 

E: Rineke Rust
S: www.lenigdenken.com
S: www.creasense.nl

boek van auteur:

lenig_denken
‘Lenig denken’ geeft u een scala aan praktische adviezen, tips en
oefeningen. Met creatieve denktechnieken doorbreekt u routines en
leert u buiten de gebaande paden te treden. Dat stelt u in staat om
originele ideeën en oplossingen te bedenken en nieuwe kansen te
scheppen, zowel op het werk als thuis. Ontdek hoe u creativiteit
kunt inzetten om meer succes en plezier in uw dagelijks leven te creëren!

Meer info…

Over de auteur

reacties (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Roderik Teunissen en Van Duuren Media, Theo Braam. Theo Braam heeft gezegd: Creativiteit en flexibiliteit – lenig denken http://t.co/sECU9iw via @theobraam […]

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.