0

Electrosmog schadelijk voor de mens

electrosmogOnder electrosmog wordt de elektromagnetische straling van bijvoorbeeld televisies, GSM-telefoons en andere elektrische apparaten verstaan. Nu horen deze apparaten allemaal aan bepaalde eisen te voldoen om straling tegen te gaan, maar het zou best mogelijk zijn dat we nog niet de juiste marges voor ons lichaam hebben kunnen vast stellen, net zoals voor asbest en verschillende chemicaliën vroeger. Zo schijnen er hier en daar wetenschappers aangetoond te hebben dat de straling athermische effecten veroorzaakt. De athermische effecten zouden bijdragen tot krimping van menselijke cellen dat op den duur tot tumoren zal leiden.

De industrie, de WHO (Wereld Gezondheids Raad), de ICNIRP (Internationaal Comité voor Niet-Ioniserende Straling) en de Gezondheidsraad gaan bij hun beoordeling uit van grenswaarden, die zijn gebaseerd op thermische opwarming van hersencellen. De Nederlandse grenswaarden zijn de hoogste ter wereld, hoger dan in de ons omringende landen. Bij beproeving mogen de cellen binnen 6 minuten niet meer dan 1 graad Celsius stijgen. Dit is achterhaald, omdat men heeft geconstateerd, dat verder weg in de hersenen bepaalde delen wel meer opwarmen en in resonantie komen.

Waar velen over zwijgen, zijn de niet-thermische of athermische effecten. Bij langdurige blootstelling aan electrosmog – een GSM-mast kun je niet uitzetten – en zelfs bij zeer lage stralingsdoseringen, ver onder de zogenaamde grenswaarden treden deze effecten op. Zij uiten zich als: hoofdpijn, duizeligheid, slecht zicht, oorsuizingen, hartritmestoornissen, allergieën, pijn in armen en benen, maag- en darmklachten, blaasaandoeningen, chronische vermoeidheid en slaapstoornissen.

Bij mensen die binnen 100 meter van een zendinstallatie wonen worden regelmatig hersentumoren en leukemie vastgesteld. De snelheid waarmee deze tumoren kunnen ontstaan is groot; tussen één à twee jaar. En in alle leeftijdscategorieën, al beginnend bij 5 jarige kinderen.

Over de auteur

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.