0

emotie

 

 
ordening_van_emotie
Deze bundel bevat een verzameling NJ-noten van Tom Schalken. Het boek werd hem aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit.
Meer info…
managen_met_ratio_n_emotie
De succesvolle manager heeft volop oog voor de emoties van zijn medewerker en slaagt er in die emoties in balans te brengen met de ratio van de onderneming, de organisatie. Ligt die balans voor een individu buiten bereik, dan geeft hij die medewerker de moed die balans elders te zoeken. Zo brengt de succesvolle manager mensen in hun kracht en kracht in de organisatie. Cees Buys beschrijft het managen van emoties op eenvoudige wijze.
Meer info…
de_emotie_de_baas
In ‘De emotie de baas’ laat Lucien Claessens zien dat de drijfveren, de emoties en het gedrag van de ondernemer de sleutel vormen tot een effectieve advisering en een succesvolle bedrijfsoverdracht. Hij houdt een pleidooi voor een nieuwe manier van adviseren: de adviseur van het familiebedrijf moet emotiemanager worden.
Meer info…
de_schoolorganisatie_in_verandering
Dit boek behandelt de kenmerken van een grote schoolorganisatie. Daarbij komen zowel procedurele aangelegenheden als emotionele bevindingen naar voren. Dit gebeurt door de lotgevallen te verhalen van Piet Albrecht. Piet is een tevreden directeur van een kleine school. Hij is betrouwbaar, bewogen en zeer betrokken bij de schoolzaken, de leerlingen en het personeel. Zijn school moet fuseren.
Meer info…
emoties_aan_het_werk
Op veel werkplekken heert emotionele armoede. De meeste managers slagen er namelijk niet in om de emotionele huishouding van de organisatie net zo heldhaftig te bestieren als de financieel-economische. Gevoelens worden door hen gezien als sta in de weg voor een gestroomlijnde organisatie.
Meer info…
  Recensie…
over_de_rooie
Mensen hechten zich en mensen verliezen datgene waaraan zij zich gehecht hadden. Dat hoort bij het leven zelf. Het gebruikelijke woord voor de emotionele reactie op verlies is ‘rouw’. Organisaties rouwen niet maar mensen in organisaties wel! Organisaties bestaan uit mensen. Aandacht voor verlies en rouw heeft dus fundamenteel te maken met de ‘humaniteit’ van organisaties. Speciale aandacht besteden de auteurs aan aspecten van verlies en rouw bij organisatieverandering.
Meer info…
doorbreek_je_denken
Persoonlijke transformatie is absoluut onmogelijk als u verstandelijk probeert uw beperkingen aan te pakken en te overwinnen. Op die manier worden ze juist versterkt en in stand gehouden. De oplossing is te vinden in het NU. Dit boek laat u in verschillende stappen zien hoe het NU de sleutel kan zijn naar werkelijk geluk en succes. Door u bewust te zijn van het moment kunt u vastzittende gedachten en emoties transformeren in liefde en vrijheid. Ontdek hoe uw natuurlijke zijn uw alledaagse leven dramatisch verbetert, zonder dat u mentaal iets hoeft te doen!
Meer info…
de_brein_machine
Zijn mensen echt zo rationeel als ze zelf denken? Wordt ons doen en laten gestuurd door ons verstand? Of werken er andere drijvende krachten in ons brein? Nooit eerder werden onze emoties en gevoelens in een boek zo verrassend, zo toegankelijk en zo gedetailleerd ontrafeld als in ‘De brein machine’. Aan de hand van voorbeelden uit het leven van elke dag, en met veel gevoel voor humor.
Meer info…
werken_met_mindfulness_-_emoties
Mindfulness is de nieuwe manier om beter om te gaan met de onvermijdelijke stress van het leven. Dit cd-boekje leert u hoe u kunt omgaan met negatieve emoties als afgunst, angst en woede en hoe u ze in positieve kracht kunt omzetten.
Meer info…
de_verbazingwekkende_kracht_van_je_emoties
In dit baanbrekende boek geven de auteurs opnieuw de boodschap door van de spirituele entiteit Abraham, die de mensheid leert hoe u kunt bereiken wat u wilt! De tientallen casestudies tonen aan hoe praktisch en gemakkelijk u met behulp van uw emoties en de Wet van Aantrekking uw leven kunt verrijken.
Meer info…
geld_gevoel
Economen zijn geneigd de mens als een rationeel wezen te zien. Maar wie om zich heen kijkt, ziet verschijnselen die moeilijk te rijmen zijn met het uitgangspunt van de rationele mens: beleggers vertonen kudde gedrag dat in hun nadeel werkt en vrouwen hebben een achterstand op de arbeidsmarkt die niet valt te verklaren uit hun capaciteiten. In het boek ‘Geld en gevoel, over emoties, economie en ethiek’ gebruikt Henriëtte Prast inzichten uit de psychologisch wetenschap om dit soort verschijnselen te verklaren.
Meer info…
emotionele_intelligentie
Goleman laat zien dat werkelijke intelligentie maar weinig met kennis en hoge rapportcijfers te maken heeft en veel meer met zelfkennis, invoeling in anderen en vermogen tot samenwerken.
Meer info…
rationeel-emotieve_therapie
De eerste druk van ‘Rationeel-emotieve therapie’ verscheen in 1998. Nu, tien jaar later, blijkt dat cognitieve gedragstherapie dé dominante richting is geworden binnen het psychologische veld. Ook de rationeel-emotieve therapie (RET) maakte de nodige ontwikkeling door. In deze nieuwe druk is die ontwikkeling verwerkt.
Meer info…
de_emoties
In ‘De emoties’ probeert Nico H. Frijda antwoord te geven op de vraag wat ‘emoties’ zijn. In dit monumentale boek behandelt hij fundamentele kwesties zoals de rol die emoties bij motivatie in het algemeen spelen, en de discrepantie tussen deze nuttige functie van emoties en hun vaak irrationele en disruptieve karakter. ‘De emoties’ is zowel een belangrijke bijdrage aan als een uitgebreid overzicht van de moderne inzichten in de aard en functie van emoties, en kan zonder enige voorkennis van dit terrein worden gelezen.
Meer info…
de_wetten_der_emoties
‘De wetten van emotie’ bespreekt de inzichten die tien jaar wetenschappelijk onderzoek naar emoties hebben opgeleverd. Het werkt de emotietheorie van Nico Frijda’s standaardwerk ‘De emoties’ uit, en onderzoekt de elementaire mechanismen waaruit emotionele verschijnselen zoals gevoelens, gedrag, expressies en verlangens ontstaan.
Meer info…
theorie_en_praktijk_van_de_rationeel_emotieve_therapie
In dit boek wordt aan psychotherapeuten – door de theoretische achtergronden en de praktische handreikingen – een solide basis gegeven van waaruit zij zich verder kunnen bekwamen in de toepassing van RET. Het boek is niet alleen aan te raden voor mensen die in opleiding zijn tot psychotherapeut, maar het is ook geschikt voor mensen die zich willen bekwamen in het toepassen van cognitieve technieken. Het kan gebruikt worden binnen universitaire, postdoctorale en Hbo-opleidingen, alsmede binnen de gezondheidszorg en in het bedrijfsleven.
Meer info…
de_emotiemarkt
Tot nu toe werd de beleveniseconomie vooral gezien als iets wat uitmondde in een ongebreidelde fun industry, met behulp waarvan mensen uit alle macht proberen hun verveling te verdrijven. Susanne Piët gaat in dit boek verder en beschrijft de volgende fases in deze economie. Zij voorspelt ondermeer een omslag in de tot nu toe algemeen gehuldigde aannames, met de consequenties en implicaties van de beleveniseconomie op langere termijn en op velerlei gebied. Dit boek is Managementboek van Jaar 2004.
Meer info…
  Recensie…
emotiemanagement
Susanne Piët bedacht het begrip emotiemanagement, het vermogen om met inzicht emoties van uzelf en anderen te hanteren. In dit boek laat zij zien hoe dit vermogen werkt en op welke speelterreinen het relevant is: het zakelijk verkeer, de politiek, management, loopbaanontwikkeling, marketing, communicatie en -last but not least – uw privé-leven.
Meer info…
emotienomie
‘Emotienomie’ beschrijft wetenschappelijk getoetste en in de praktijk bewezen technieken om emoties werkelijk te meten en te integreren in uw werk. Of het nu gaat om de omgang met klanten, het verbeteren van verpakkingen of het beoordelen van sollicitanten, dit boek zal u van pas komen. Dan Hill schreef een eyeopener die uw manier van werken drastisch zal ver anderen. ‘Emotienomie’ is een schatkamer waarnaar u vaak terug zult keren om u te laten inspireren en nieuwe inzichten op te doen. Om met Philip Kotler te spreken: een openbaring!
Meer info…
  Recensie…
destructieve_emoties
Het boeddhisme definieert drie destructieve emoties: begeerte, woede en zelfbedrog en heeft daarover in haar lange traditie veel wijsheid verworven. Maar mystieke wijsheid is voor velen niet toegankelijk en daarom zoekt de dalai Lama voortdurend naar wegen om de inzichten van het boeddhisme te verbinden met die van de moderne wetenschap. Daartoe nodigde hij vooraanstaande wetenschappers uit om een week lang met hem en met elkaar te spreken over destructieve emoties in onszelf en in de maatschappij. Daniel Goleman bewerkte die gesprekken tot dit boek.
Meer info…
positivity
In ‘Positivity’ laat Barbara Fredrickson aan de hand van een duidelijk stappenplan zien hoe u positieve emoties in uw leven kunt ervaren en vast kunt houden. U leert nieuwe mogelijkheden te zien, over negatieve ervaringen heen te komen, betere relaties aan te gaan en uw gezondheid te verbeteren. Met ‘Positivity’ wordt u uiteindelijk de beste versie van uzelf!
Meer info…
investeren_in_emoties
Dit boek gaat in op de rol die het management kan spelen bij het ontwikkelen van de emotionele intelligentie van de werknemers als voorwaarde voor loopbaanzelfsturing. Het biedt de manager psychologisch gereedschap om het gedrag van werknemers in te kunnen schatten, ter voorkoming van psychische klachten en demotivatie. Bovendien biedt het concrete handvatten voor het voeren van een motivatiegesprek, inclusief EQ-checklists die ingevuld kunnen worden door de werknemer en door de leidinggevende.
Meer info…
ik_ben_niet_boos_maar_teleurgesteld
Emoties zijn als de pindasaus van de gado-gado, ze geven het leven smaak. Niemand kan zonder, iedereen heeft emoties, elke dag. Maar emoties zijn niet alleen gevoelens die verscholen zitten in de diepste krochten van onze ziel, ze spelen vaak een grote sociale rol: we zijn boos op iemand of juist verliefd, we delen in de vreugde van een vriendin die net bevallen is of we leven mee met ene vriend wiens vader overleden is. Emoties vormen de dynamiek van onze sociale relaties. In dit boek kunt u lezen hoe onze emoties beïnvloed worden door de waarneming van het gedrag van anderen.
Meer info…
jouw_gevoel_is_niet_het_mijne
In veel zelfhulpboeken vindt u de boodschap: als u een probleem heeft, ligt de oplossing in het veranderen van uw eigen gedrag. De boodschap van dit boek is: als u een probleem (een naar of onprettig gevoel) ervaart, dan kan dat een waarneming zijn van het gevoel van iemand anders. In dat geval heeft het geen zin aan uzelf te werken en verdwijnt het nare gevoel pas als u daar niet meer voor openstaat. Olaf Jacobsen ontwikkelde hiervoor een eenvoudige methode, gebaseerd op de praktijk van de vrije familieopstellingen en inzichten uit onder meer het onderzoek naar spiegelneuronen.
Meer info…
twaalf_emoties
Juist van het gevoelsleven begrijpen wij nog maar bitter weinig. Natuurlijk, op ieder terrein staan er nog moeilijke vragen open, maar als het om gevoelens gaat, brengen reeds de meest eenvoudige vragen ons in verlegenheid. Frans Jacobs verstaat de kunst om precies die eenvoudige vragen te stellen en als aanknopingspunten te gebruiken voor nadere reflectie. Zijn onbevangen stijl van filosoferen is niet alleen onderhoudend – hij nodigt de lezer voortdurend uit tot zelfreflectie.
Meer info…
een_filosofie_van_emoties_en_verlangens
Frans Jacobs bespreekt eerst het onderscheid tussen emoties en verlangens en vervolgens de aristotelische aanbeveling ‘ontwikkel uw talenten’ – daardoor wordt u steeds bekwamer in wat u doet en beleeft u er meer plezier aan. Met talloze voorbeelden uit de filosofie, psychologie en literatuur is ‘Een filosofie van emoties en verlangens’ leerzaam en onderhoudend.
Meer info…
gegrepen_door_emoties
"Wie dit boek leest, staat intelligenter in het emotionele leven … een aantrekkelijke, degelijke, verstandige kaart van de wereld van emoties; de perfecte gids."
– Daniel Goleman, auteur van Emotionele intelligentie
Meer info…
beren_op_de_weg._spinsels_in_je_hoofd
Onze manier van denken en fantaseren bepaalt uiteindelijk hoe we ons voelen en hoe we ons opstellen en gedragen. Dit is het uitgangspunt van de Rationele Effectiviteits Training (RET). IJzermans en Dirkx leren u beter omgaan met allerlei situaties in het werk die aanleiding kunnen zijn voor ergernissen. De vele voorbeelden in het boek maken de boodschap duidelijk: een manager van emoties heeft zichzelf beter in de hand.
Meer info…
logica_van_het_gevoel
In dit originele en baanbrekende werk in de filosofie en de sociale theorie van de kennis worden de kaarten van de werkelijkheid grondig geschud en opnieuw gelegd door een meesterhand. Achter dit werk gaan meer dan twintig jaar onderzoek en onderwijs schuil.
Meer info…
emoties_in_bedrijf
Aan intuïtie is niets vaags. Het is onze eigen supersnelle Google-zoekmachine. Van nature (of van culture?) staan we nogal argwanend tegenover dit snelle denkwerk. We zijn grootgebracht met opmerkingen als ‘bezint eer gij begint’ en ‘goed werk heeft tijd van doen’. Zorgvuldigheid is in onze opvattingen een functie van de tijd en van rationale verklaringen. De rationaliteit van het moderne hersenonderzoek noopt de auteurs om die opvattingen te herzien. De recent verworven kennis kunt u als manager ook toepassen. De auteurs geven daartoe vele handreikingen.
Meer info…
  Recensie…
dat_geeft_een_goed_gevoel
Iedereen heeft dagelijks te maken met gebeurtenissen, die zijn belang raken, om een waardeoordeel vragen, tot een reactie prikkelen. Dat is niet een louter rationeel proces. U kunt emoties niet wegdenken. U kunt er wel over denken: een gebeurtenis (her)interpreteren, U waardeoordelen en vaste overtuigingen heroverwegen, nagaan of uw eerste reactie wel altijd de goede is. Het gaat om een samenspel tussen emotie en ratio, om emotionele deskundigheid. Dit boek zet de lezer aan tot nadenken en tot handelen. Emotionele deskundigheid geeft houvast in onzekere tijden.
Meer info…

Over de auteur

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.