1

Hogere kracht leidt tot genezing – Bruno Gröning

Spirituele genezing volgens Bruno Gröning

Wat de oude volkeren in alle hoogstaande beschavingen wisten

Wat beroemde artsen van de nieuwe tijd zoals Paracelsus, Hahnemann, etc al gebruikten

  • Wat de wetenschap in enkele fundamentele ontdekkingen kon bevestigen:

Er bestaat een hogere kracht, die de basis van al het leven is en genezing kan geven! Bruno Gröning noemde haar de goddelijke Heilstrom of de goddelijke kracht. Hij beschikte wat dit betreft over exacte intuïtieve kennis, hetgeen hij door zijn eenvoudige leer voor alle mensen bruikbaar heeft gemaakt.

Bruno Gröning

De leer van Bruno Gröning gaat uit van de invloeden van geestelijke krachten op de mens. De invloed van deze krachten is groter dan door de meeste mensen wordt aangenomen. Bruno Gröning vergelijkt de mens met een batterij. In het dagelijkse leven levert ieder kracht in. Toch wordt de benodigde nieuwe levensenergie dikwijls niet meer voldoende opgenomen. Evenals een lege batterij niet in staat is te functioneren, zo kan een krachteloos lichaam zijn taken niet uitvoeren. Uitputting, nervositeit, levensangsten en uiteindelijk ziekte zijn de gevolgen.

Nieuwe energie

Bruno Gröning legde uit hoe ieder weer tot nieuwe energie kan komen. Het geloof in het goede is hiervoor evenzeer voorwaarde als de wil tot de gezondheid. De mens is overal omgeven door genezende golven, die hij slechts hoeft op te nemen. Volgens Bruno Gröning bestaat er geen ongeneeslijke ziekte, hetgeen de medisch onderzochte succesberichten bevestigen. De genezingen vinden hier alleen plaats langs geestelijke weg en zijn daarom niet gebonden aan het materiële lichaam van Bruno Gröning. Om deze heilstroom op te nemen, zit de hulpzoekende met geopende handen, armen en benen niet over elkaar, om het stromen van de heilstroom niet te belemmeren. Gedachten aan ziekten en zorgen werken storend, gedachten aan iets moois daarentegen helpen.

Heilstrom

Als de heilstroom door het lichaam stroomt, stoot deze op de organen die door ziekte zijn belast en begint daar een reinigende werking. Daarbij kan er pijn optreden, die een aanwijzing is voor de reiniging van het lichaam. Omdat de ziekte in haar aard niet door God gewild is, wordt zij geleidelijk verwijderd. Dat kan in enkele gevallen ook spontaan gebeuren. Hiervoor is het nodig dat de mens zich in gedachten niet meer met de ziekte bezighoudt, maar erin gelooft dat voor God geen ongeneeslijk bestaat. Om ook verder gezond te blijven, stellen de Bruno Gröning-vrienden zich dagelijks op de ontvangst van de heilstroom in. Het gezonde lichaam vormt de basis voor een leven in harmonie met de mens zelf, zijn medemensen en met de natuur.

Het doel van de leer van Bruno Gröning is om een hulpzoekende tot een levensblij mens te maken, die vrij is van lichamelijke en psychische belastingen.

Voor verdere informatie: http://www.bruno-groening.org/nederlands

Over de auteur

reacties (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. pring schreef:

    Hoe kan het zijn, dat Der Bruno zijn eigen zoontjes niet wist te redden? Die beide al vroeg overleden. Mensen kunnen die kosmische energie- bron ook in zichzelf aanboren. Volgelingen van Der Bruno kunnen dat pas na tussenkomst van een medium als Bruno. De meeste mensen hebben nog kinderachtig een vaderfiguur of een moederfiguur nodig. Zijn zoontjes waren nog niet in staat om de bron in zichzelf aan te boren. En Bruno kon en kan geen wonderen verrichten. Hij was een gewoon mens met een kropgezwel dat hij ook niet wist te genezen. Aanvaard gewoon dat ziekte en dood nu eenmaal bij deze wereld horen.

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.