1

intelligentie

 

vaardigheidsmeter_4_emotionele_intelligentie_per_set_van_10_exemplaren
De ‘Vaardigheidsmeter’ is een instrument dat een beeld geeft van iemands sterke en zwakke punten op het gebied van emotionele intelligentie. Dit beeld ontstaat uit de resultaten van een zelfanalyse-vragenlijst en feedbackvragenlijsten die door anderen worden ingevuld; het principe van 360° feedback. De ‘Vaardigheidsmeter’ werkt aan de hand van vragenlijsten, scoreformulieren en analyseschema’s.
Meer info…
vergroot_uw_emotionele_intelligentie
In ‘Vergroot uw emotionele intelligentie’ leert u uw eigen emoties beter begrijpen en emotionele uitbarstingen in goede banen leiden. Ook gaat het boek uitgebreid in op emoties in relaties met anderen. Hoe kunt u uw eigen emoties met anderen delen, zonder hen af te schrikken? Hoe kunt u reageren als anderen kwaad zijn? Emotionele intelligentie is de basis voor succes in uw carrière en persoonlijke leven. Dit boek hoopt daar een bijdrage aan te leveren.
Meer info…
performance_management
Een geïntegreerd gebruik van relevante bedrijfsinformatie via analytische intelligentie laat u toe de strategie van uw onderneming beter te formuleren, te concretiseren, op te volgen en proactief te sturen. ‘Performance Management’ geeft inzicht in de samenhang van methoden om, op basis van bedrijfs- en marktgegevens, tot proactieve inzichten te komen bij de realisatie van de bedrijfsstrategie.
Meer info…
  Recensie…
de_kracht_van_je_intutie
Gerd Gigerenzer laat ons kennismaken met de wetenschap van de goede besluitvorming. Het is niet de kunst om informatie te verzamelen, maar juist om die weg te laten: om intuïtief te weten wat je niet hoeft te weten. Gigerenzer verlost ons van het vakjargon en van de ellende van het afwegen van alle ‘voors’ en ‘tegens’. Hij roept ons op om in plaats daarvan beter gebruik te maken van de cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden die we in de loop der millennia verworven hebben.
Meer info…
verbeter_uw_iq
Het is een mythe dat intelligentie aangeboren zou zijn en dus onveranderbaar. In ‘Verbeter uw IQ’ wordt gesteld dat intelligentie voor een deel in de genen zit, maar dat het ook een vaardigheid is die door training verbeterd kan worden. In het boek wordt uitgelegd wat intelligentie is en welke factoren op iemands IQ van invloed zijn. Er zijn meer dan 1500 testen, oefeningen en opgaven (met bijbehorende oplossingen) opgenomen.
Meer info…
emotionele_intelligentie
Goleman laat zien dat werkelijke intelligentie maar weinig met kennis en hoge rapportcijfers te maken heeft en veel meer met zelfkennis, invoeling in anderen en vermogen tot samenwerken.
Meer info…
het_nieuwe_leiderschap
Het nieuwe leiderschap ‘emotionele intelligentie’ in praktijk gebracht. Goede managers hebben vrijwel altijd een hoog IQ. Maar in ‘Het nieuwe leiderschap’ stelt bestsellerauteur Daniel Goleman dat het EQ, de ‘emotionele intelligentie’, van een manager minstens zo belangrijk is. Goede leiders gebruiken namelijk alle vier de factoren van emotionele intelligentie: zelfinzicht, zelfmanagement, sociaal bewustzijn en relatiemanagement. Emotioneel intelligent is lang niet iedereen. Maar dit nieuwe leiderschap is te leren.
Meer info…
  Recensie…
groene_intelligentie
Het milieu stelt ons voor de grootste uitdaging van onze tijd en hoewel iedereen ervan overtuigd is dat we ons gedrag moeten veranderen, is Daniel Goleman de eerste die de oplossing zoekt op het gebied van de psychologie. In ‘Groene Intelligentie’ beschrijft hij niet alleen hoe we ons gedrag moeten veranderen, maar ook wat ervoor nodig is om een mentaliteitsverandering tot stand te brengen.
Meer info…
  Recensie…
sociale_intelligentie
‘Emotionele intelligentie’ was niet alleen een enorme bestseller, maar bovenal een revolutionair boek waarin Daniel Goleman herdefinieerde wat het betekent om intelligent te zijn. Ook ‘Sociale intelligentie’ is een baanbrekend boek. Daniel Goleman leert ons niet alleen hoe mensen in groepen functioneren maar kan ons ook duidelijk maken hoe we beter kunnen functioneren. Want uiteindelijk komt het volgens Goleman neer op een eenvoudige maar radicale keuze: we moeten van elkaar houden, anders gaan we ten onder.
Meer info…
  Recensie…
culturele_intelligentie
Mijnd Huijser presenteert een cultuurmodel dat zijn wortels heeft in de beroepspraktijk van mensen in de internationale arena. Dat model visualiseert culturen en levert profielen op van cultuurbepaald gedrag, die een geschikt uitgangspunt zijn om uw culturele intelligentie te ontwikkelen. Huijzers inzichten zijn toepasbaar voor iedereen, van de chef van een supermarkt via ambtenaren tot managers in multinationale ondernemingen. Hij is zelfstandig gevestigd consultant intercultureel management.
Meer info…
mensvaardig_een_handleiding_voor_het_ontwikkelen_van_sociale_intelligentie
We hebben allemaal met mensen te maken, of het nu collega’s, partners, klanten, studenten, familie- en gezinsleden, vrienden of buren zijn. Wat we ook met ze van doen hebben, de omgang vraagt om bepaalde vaardigheden. Het zijn vaardigheden die sommigen van nature lijken te hebben. Maar of u nu sociaal intelligent bent of niet, iedereen kan zich de vaardigheden besproken in dit boek eigen maken.
Meer info…
7_lessen_in_emotionele_intelligentie
Dit boek reikt modellen aan uit de neurolinguïstiek om de relaties met anderen succesvol te laten verlopen, een beter evenwicht hierin te bereiken en meer plezier te beleven in het leven. De lezer vindt in dit boek hoe hij zijn leven beter in eigen handen kan nemen, hoe zijn emoties hem hierbij kunnen helpen en hoe hij met meer mensenkennis succesvoller door het leven kan gaan.
Meer info…
werken_met_het_enneagram
Het onderscheidende van dit boek is dat niet wordt uitgegaan van de stereotype beelden die soms over de typen bestaan. Uitgangspunt blijft dat ieder individu een individu is. Ieder enneagramtype kent een groot aantal variaties. De typen zijn niet statisch, ieder type kent een karakteristiek ontwikkelingspatroon. In dit boek worden interventies, oefeningen, oefenthema’s en ontwikkelingswegen voor de verschillende typen aangereikt op drie niveaus van leren.
Meer info…
  Recensie…
intelligentie_weten_en_meten
Wat is intelligentie? Valt het te meten? Valt het te leren? Worden we steeds slimmer of dommer? Hoe dacht men vroeger over intelligentie en hoe denkt men er nu over? Welke theorieën zijn er zoal over intelligentie? In dit boek worden de belangrijkste bevindingen besproken.
Meer info…
soorten_intelligentie
Intelligentie en creativiteit zijn er in soorten en maten. Howard Gardner onderscheidt in zijn beroemde theorie van de meervoudige intelligenties meer dan acht soorten intelligentie. Hij relativeert het belang van IQ-tests (die bepaalde soorten intelligentie niet meten) en zet zijn ideeën uiteen over creativiteit, leiderschap en morele intelligentie.
Meer info…
werken_met_emotionele_intelligentie
Of we dat nu willen of niet, onze emoties bepalen hoe we ons gedragen. Ze bevorderen of verhinderen samenwerking en succes. Aan de hand van vele voorbeelden maakt Bertold Ulsamer duidelijk dat academische intelligentie alleen geen garantie is voor een succesvolle carrière, noch voor een gelukkig privé-leven. Emotionele intelligentie is minstens zo’n belangrijke factor.
Meer info…
je_eigen_koers
De belangrijkste boodschap in ‘Je eigen koers’ is dat ieder mens meer uit zijn leven haalt wanneer hij gebruikmaakt van zijn emotionele intelligentie. Dit toegankelijk geschreven boek helpt u om grip te krijgen op uw gevoelens en er tegelijkertijd energie uit te putten. Of u nu grotere creativiteit, meer bevrediging in uw werk, betere persoonlijke relaties of rust in uw ziel zoekt – dit boek laat u zien hoe u in contact komt met uw emotionele intelligentie, in harmonie met uw innerlijke stem.
Meer info…
spirituele_intelligentie
U kunt spirituele intelligentie zien als de motor die uw persoonlijke groei aandrijft. De ontwikkeling van uw SQ heeft echter niet alleen effect op uzelf, maar beïnvloedt ook de manier waarop u bezig bent met hobby’s, met uw werk en met de mensen en de wereld om uw heen. Hoe staat het met uw SQ? In dit boek geeft Marjolein Rikmenspoel u handvatten om een antwoord op deze vraag te vinden.
Meer info…
handboek_intelligentietraining
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen maar een fractie van onze hersencapaciteit benutten. Ook al moeten we het doen met het stel hersens waarmee we geboren zijn, we kunnen wel degelijk onze intelligentie trainen. Dit boek geeft naast een theoretische basis veel ideeën, tips, strategieën en uiteraard oefeningen om betere denkprestaties te leveren
Meer info…

 

Over de auteur

reacties (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. […] mens als het glorieuze eindproduct in de evolutie. Er wordt algemeen beweerd dat onze buitengewone Intelligentie ruimschoots die van de rest van de natuur overstijgt. Wetenschappers en filosofen hebben geen […]

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.