0

Jaap van Ginneken

Dr. Jaap van Ginneken is media- en massapsycholoog. Tegenwoordig werkt hij parttime als associate professor aan het Euro American Institute van de Ceram Business School bij Nice. Daarnaast is hij zelfstandig spreker en auteur van 17 boeken in 5 talen en 32 edities. Eerder was Van Ginneken lang verbonden aan de afdeling Communicatie-wetenschap en de International School van de Universiteit van Amsterdam. Tegenwoordig is hij spreker en schrijver, woont en werkt vanuit Zuid Frankrijk.

E: Jaap.vanGinneken@Orange.Fr
S: http://vanginneken.sookhoo.free.fr

artikel van auteur:
De kracht van de zwerm – massapsychologie

boeken van de auteur: 

Jaap van Ginneken

de_kracht_van_de_zwerm
Jaap van Ginneken zet in ‘De kracht van de zwerm’ uiteen wat u van
de natuur kunt leren over filerijden, virusmarketing, kudde-instinct
op de beurs, maar ook over ‘group think’ in de top van organisaties
en nog veel meer. Over alles, kortom, waarmee we in ons werkende
leven dagelijks te maken krijgen – vooral in het tijdperk van ‘de
zwerm der zwermen’: het interactieve wereldwijde Web 2.0, met zijn
schijnbaar eindeloze nieuwe mogelijkheden tot zelforganisatie.

Meer info…   Recensie…

Jaap van Ginneken

strijden_om_de_publieke_opinie
Er gaat bijna geen week voorbij of de media en publieke opinie zijn
plotseling in grote beroering over een nieuw ontstane kwestie of
‘issue’. Hoe ontstaan hypes, scares, crises en andere omslagen in de
publieke opinie en hoe kunnen betrokkenen hier beter mee omgaan?
‘Strijden om de publieke opinie’ geeft een praktische en actuele
kijk op de betrokken processen.

Meer info…

Jaap van Ginneken, Anneke Sookhoo

het_mysterie_monarchie
Het mysterie monarchie is een journalistiek onderzoek, maar zoveel
mogelijk wetenschappelijk verantwoord, en tegelijk bijzonder
onderhoudend geschreven. Het verkent de ingewikkelde en
tegenstrijdige gevoelens van het volk, en ook de vele vertekeningen
in de waarneming van de nationale mythen.

Meer info…

Jaap van Ginneken

de_schepping_van_de_wereld_in_het_nieuws
Dit boek is een ontleding van de internationale en interculturele
nieuwsgaring en nieuwsverspreiding. Het laat zien hoe het komt dat
zoveel berichten over andere volkeren onvermijdelijk een stereotiep
karakter hebben, terwijl de meeste mediamensen denken dat ze strikt
objectief bezig (kunnen) zijn.

Meer info…

Jaap van Ginneken

handboek_wereldburger
‘Handboek wereldburger’ is een kennismaking met interculturele
communicatie. Het biedt de eerste handbagage waarover iedereen,
zeker in een beroepsmatige omgeving, zou moeten beschikken aan het
begin van de 21ste eeuw: de eeuw van globalisering, mobiliteit van
bevolkingsgroepen en toenemende diversiteit.

Meer info…   Recensie…

Jaap van Ginneken

brein-bevingen
Hoe komt het dat de stemming op de effectenbeurzen van de ene dag op
de ander dag kan omslaan van majeur in mineur? Of dat een bepaald
product of een merk opeens een rage wordt? Waarom barst de wereld
collectief in tranen uit bij de dood van Lady Diana? ‘Brein-bevingen’
beschrijft deze radicale, snelle en massale omslagen in de publieke
opinie.

Meer info…   Recensie…

Jaap van Ginneken

exotisch_hollywood
Is het waar dat veel van dergelijke recente succesfilms over
niet-westerse culturen nog steeds stereotype verhaallijnen en
karakters bevatten, die stammen uit de tijd van kolonialisme en
segregatie?

Meer info…

Jaap van Ginneken

verborgen_verleiders
Welke trucs worden gebruikt in reclame en propaganda? Met welke
woorden en beelden kunt u consumenten en burgers gemakkelijk op het
verkeerde been zetten? Hoe werkt dat door in voorlichting en nieuws?
Dit boek geeft een overzicht van alle foefjes die vakmensen
gebruiken om de consument te laten willen wat zij willen.

Meer info…

 Jaap van Ginneken over de toekomst van reclame (neuromarketing)

Over de auteur

Dr. Jaap van Ginneken is media- en massapsycholoog. Tegenwoordig werkt hij parttime als associate professor aan het Euro American Institute van de Ceram Business School bij Nice. Daarnaast is hij zelfstandig spreker en auteur van 17 boeken in 5 talen en 32 edities. Eerder was Van Ginneken lang verbonden aan de afdeling Communicatie-wetenschap en de International School van de Universiteit van Amsterdam. Tegenwoordig is hij spreker en schrijver, woont en werkt vanuit Zuid Frankrijk.

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.