0

Max van der Linden

Max van der Linden heeft psychologie, wetenschaps- en technologiedynamica aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Vanaf 1998 doceert hij psychologie en psychobiologie aan diverse universitaire instituten. De tijd die hij nog overhoud naast het geven van onderwijs en het zorgen voor zijn dochter, besteedt hij aan schrijven. Het meeste plezier heeft hij beleefd aan het schrijven van zijn twee boeken. Begin 2006 verscheen een introductie in de cognitieve neurowetenschap: Hersenen en gedrag, evolutie, biologie en psychologie. Voorjaar 2009 is zijn eerste kinderboek verschenen: Een avontuurlijke reis door je hoofd, zo werken je hersenen.

Op dit moment (2010) schrijft hij een proefschrift over de geschiedenis van diepe hersenstimulatie bij psychiatrische aandoeningen.

www.maxvanderlinden.com

Artikel van auteur:
De toekomst van het brein
De ontdekking van het brein

Boeken van auteur:

Hersenen en gedrag

Hoe werkt ons brein en hoe stuurt ons brein gedrag aan? In Hersenen en gedrag wordt een helder overzicht gegeven van de huidige stand van zaken in het onderzoek naar dit onderwerp. Ook uniek is dat de vraag aan de orde komt waarom ons brein zich zo heeft ontwikkeld. Er is daarom veel aandacht voor de evolutionaire achtergrond van de diverse functies van de hersenen. Het boek begint met een beknopte geschiedenis van de cognitieve neurowetenschap. Vervolgens worden de principes van de evolutionair…

Een avontuurlijke reis door je hoofd
Max van der Linden
Een avontuurlijke reis door je hoofd
Bo’s moeder ligt al drie jaar in coma. Het lijkt alsof zijn moeder
slaapt, maar Bo weet heus wel dat ze niet zomaar ineens wakker
wordt. Hij begrijpt er dan ook niks van dat hij om de dag naar het
ziekenhuis moet om zijn moeder te vertellen over school en zijn
vriendjes, want ze zegt toch nooit iets terug. Als Bo op een dag uit
verveling wat door het ziekenhuis gaat wandelen, belandt hij op een
geheime afdeling. Daar ontmoet hij dr. Gnostis, die alles weet over
de werking van de hersenen en bezig…

Over de auteur

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.