0

Meer testosteron, meer ambitie, meer testosteron

ambitieuze leiderDe drang om de top te bereiken is vooral een mannenaangelegenheid. Omdat mannen een grotere ambitie aan de dag leggen dan vrouwen, bekleden vooral zij topfuncties. Dat heeft dan weer te maken met hormonen: mannen in leidinggevende functies produceren meer testosteron.

 
Een leidinggevende positie betekent geld en macht, bovendien werkt het ook erotiserend op vrouwen, die vooral op zoek zouden zijn naar sterke genen voor het nageslacht, aldus de evolutietheorie..
 
Meer succes, meer testosteron
De Amerikaanse onderzoeker Allan Mazur vond een sterke correlatie tussen succes, leiderschap en testosteron. Die correlatie functioneert overigens in beide richtingen: meer succes leidt tot een verhoging van testosteronproductie en dat leidt vervolgens weer tot meer succes.
 
Interactie
In de hersenen speelt zich vervolgens een voordurende interactie af tussen het brein en omgevingsinvloeden. Bij mensen die een dominante positie bekleden wordt de hypothalamus geprikkeld, het deel van de hersenen dat zorgt voor de aanmaak van testosteron. Dat wakkert de concurrentiestrijd aan en prikkelt de zinnen. Dominante mannen, bij wie dat proces te ver doorschiet, riskeren echter dat ze hun realiteitszin verliezen en niet langer met beide benen op de grond staan.

 

Over de auteur

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.