0

Molecuul opent de deur naar nieuwe behandelingen voor depressie

Gedurende de afgelopen 30 jaar is er niet heel veel veranderd in de wijze waarop we depressie en angst behandelen. Een recente studie van de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), kan de deur openen voor nieuwe strategieën. In een artikel dat online is gepubliceerd in Molecular Psychiatry, leggen onderzoekers uit twee laboratoria in het Brain Mind Institute van EPFL uit hoe de kennis van de werking van een molecuul, MIF of macrofaag migratie-remmende factor is, de manier waarop we omgaan met depressie kan veranderen.

Volgens de World Health Organization (WHO) beïnvloedt klinische depressie wereldwijd 121 miljoen mensen en worden maar zo’n 60% tot 80% van de gevallen effectief behandeld met de huidige medicatie en psychotherapie. “Deze bevindingen onderstrepen MIF als een potentieel relevant, moleculair doelwit voor de ontwikkeling van behandelingen in verband met tekorten in neurogenese[1], en ook bij problemen die in verband staan met angst, depressie en cognitie,” aldus Carmen Sandi van het Laboratory of Behavioral Genetics.

In het algemeen wordt MIF geacht een rol te spelen bij het opzwellen van weefsel en zelfs bij de ontwikkeling van kanker. Tot het onderzoek van Sandi bleef de precieze locatie en functie in de hersenen een mysterie. Sandi’s team ontdekte eerst een concentratie van MIF-eiwit in stamcellen in de hippocampus, een sleutelgebied voor geheugenvorming en het genereren van neuronen bij volwassenen. Er wordt verondersteld dat nieuwe neuronen gekoppeld zijn aan het creëren van nieuwe herinneringen, maar zij kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van angst. Eerdere studies toonden aan dat bij langdurige periodes van stress de neurogenese vermindert, en dat het gebruik van veel anti-depressiva de productie van nieuwe neuronen stimuleert.

 
Door het genetisch en farmaceutisch manipuleren van MIF-niveau in de hippocampus van ratten, ontdekten de onderzoekers dat het ontbreken van MIF de productie van neuronen aanzienlijk vermindert en terwijl het angstgevoel toeneemt. Zij constateerden ook dat het gebrek aan MIF ook een negatieve werking heeft op het stimuleren van neurogenese door anti-depressiva.

Deze bevindingen hebben ertoe geleid dat de onderzoekers tot de conclusie kwamen dat de MIF een belangrijke rol bij neurogenese speelt en daarmee, ook de toestand van angst en depressie beïnvloedt. De Hilal Lashuel groep, van het Laboratorium voor Moleculaire Neurobiologie en Functionele Neuroproteomics van EPFL’s Brain Mind Institute, was al geïnteresseerd in de MIF, maar deze ontdekking heeft ertoe geleid dat het team nieuwe mogelijkheden verkent voor behandelingen gericht op de MIF-molecuul.


[1] Noot: Neurogenese is de benaming voor het ontstaan van nieuwe neuronen (zenuwcellen) bij volwassen zoogdieren en vogels. Vroeger werd gedacht dat neurogenese alleen voorkwam in jonge zoogdieren en vogels. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat neurogenese zich ook voordoet bij volwassen individuen, onder meer in de hippocampus bij de mens en andere zoogdieren. (bron: Wikipedia)

bron: EFPL

Over de auteur

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.