0

Onderzoek wijst uit: Neurofeedback bewezen effectieve behandeling bij ADHD/ADD

brein en ADHD

Neurofeedback ofwel EEG Biofeedback is een methode waarbij de hersenen worden getraind om daarmee ‘afwijkende’ hersenactiviteit te normaliseren. Deze behandelmethode is de laatste jaren sterk in opkomst in Nederland en meermalen is de vraag gesteld of Neurofeedback een ‘Evidence Based’ methode, ofwel een bewezen behandelmethode is. Morgen zal een onderzoek verschijnen in het wetenschappelijke tijdschrift ‘EEG and Clinical Neuroscience’ waaruit blijkt dat Neurofeedback voor de behandeling van ADHD en ADD inderdaad als bewezen effectieve behandeling (ofwel Evidence-Based) gezien kan worden.

Neurofeedback is een techniek waarbij door terugkoppeling van hersenactiviteit – vaak het EEG – de hersenen worden getraind een bepaalde activiteit te produceren of te onderdrukken. Deze methode werd initieel ontdekt voor de behandeling van Epilepsie en is vanaf 1976 ook onderzocht voor de behandeling van ADHD. Sinds enkele jaren wordt deze techniek ook steeds meer in Nederland toegepast en wordt deze methode aangeboden voor de behandeling van allerlei aandoeningen. Critici hebben dit vaak ter discussie gesteld en vaak rees de vraag of Neurofeedback als ‘Evidence-Based’ ofwel bewezen behandelmethode gezien kan worden of niet.

In samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Tübingen (Duitsland), de Radboud Universiteit Nijmegen, Brainclinics en het EEG Resource Instituut is een zogenaamde meta-analyse uitgevoerd. Een meta-analyse is een analyse waarbij alle onderzoeken uit het verleden zijn meegenomen, die het effect van Neurofeedback bij ADHD hebben onderzocht. In totaal zijn 15 onderzoeken meegenomen met een totaal van 1194 patiënten. Op basis van dit onderzoek – wat in de juli uitgave van het internationale wetenschappelijke tijdschrift EEG and Clinical Neuroscience zal verschijnen – kan inderdaad geconcludeerd worden dat voor de behandeling van ADHD, Neurofeedback als bewezen effectieve behandelmethode gezien kan worden. Deze analyse liet zien dat Neurofeedback behandeling een grote en klinisch relevante verbetering liet zien op impulsiviteit en aandachtsproblemen en een redelijke verbetering op hyperactiviteit. Het abstract van deze studie is onderaan deze pagina te vinden.

Dit neemt niet weg dat Neurofeedback nog steeds experimenteel is voor een reeks andere aandoeningen en er nog meer onderzoek nodig is. Neurofeedback is dus zeker niet de magische oplossing voor allerlei aandoeningen, maar wel een bewezen effectieve methode voor de behandeling van ADHD/ADD. 

Aangezien er grote verschillen in Neurofeedback methoden zijn en er veel niet-onderzochte methoden worden gebruikt, worden geïnteresseerden aangeraden een juiste keuze te maken in behandelaars. Geadviseerd wordt om behandelaars te zoeken die tenminste zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en gebruik maken van onderzochte methoden.

Literatuur
Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M. & Coenen, A. Efficacy of Neurofeedback Treatment in ADHD: The effects on Inattention, Impulsivity and Hyperactivity: a Meta-Analysis. EEG and Clinical Neuroscience; 40(3), 180-189.

Arns, M. (2008) Personalized Medicine: Nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van Depressie en ADHD. De Psycholoog, September 2008.

Martijn Arns

Martijn ArnsDrs. Martijn Arns studied Biological psychology at the Radboud University Nijmegen. He is specialized in applied neuroscience: bringing neuroscience out of the laboratory with the goal to improve diagnostics and treatments in mental health care. He is specialized in Personalized Medicine, diagnostic services, Brain Computer Interfaces (BCI) and treatment of brain related disorders (such as ADHD and Depression) using techniques such as QEEG, neuropsychological assessments (IntegNeuro) and rTMS.

www.brainclinics.nl

uw_brein_als_medicijn
Uw brein als medicijn
David Servan-Schreiber

Handboek neurofeedback bij ADHD / druk 1
Neurofeedback is een sterk opkomende behandeling die in Nederland steeds meer toegepast wordt. Recent onderzoek heeft laten zien dat Neurofeedback voor de behandeling van ADHD als een bewezen effectieve behandelmethode gezien kan worden. Dit boek geeft een overzicht van wat ADHD nu precies inhoudt op klinisch, neuropsychologisch, en neurofysiologisch gebied. Verder wordt in dit boek beschreven hoe Neurofeedback als behandelmethode bij ADHD wordt toegepast, alsmede de psychologische inbedding van Neurofeedback in de praktijk. Ook zullen kort de toepassing en resultaten van Neurofeedback bij epilepsie en autisme worden aangestipt. Als u dit boek heeft gelezen, bent u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen van Neurofeedback bij ADHD.
Dit boek is bedoeld voor professionals die zich willen verdiepen in neurofeedback en de toepassing ervan in de praktijk alsmede mensen die zich willen verdiepen in de neurobiologie, neuropsychologie en behandeling van ADHD. Ook is dit boek interessant voor studenten psychologie, geneeskunde en orthopedagogiek.

meer info: Handboekneurofeedback bij ADHD / druk 1 – Arns, M. & S. de Ridder

Over de auteur

Martijn Arns studeerde eind jaren 90 af als Biologisch psycholoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na verschillende projecten op het gebied van toegepast hersenonderzoek in het Westmead Hospital in Sydney, het Max Planck Instituut in Munchen en Organon Research in Newhouse, begon hij in 2001 met wat nu Onderzoeksinstituut Brainclinics en Psychologenpraktijk Brainclinics is. Martijn Arns is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op EEG gebaseerde personalized medicine bij ADHD en depressie en is gespecialiseerd in toepassing van hersenscan-technieken bij het bepalen van de juiste behandeling bij ADHD en depressie. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de ontwikkeling en toepassing van neuromodulatie technieken zoals neurofeedback bij de behandeling van ADHD en magnetische hersenstimulatie (rTMS) bij de behandeling van depressie. Bij Psychologenpraktijk Brainclinics superviseert Martijn Arns een team van gespecialiseerde psychologen bij de toepassing van deze technieken. Bij Onderzoeksinstituut Brainclinics voert Martijn Arns in samenwerking met een team onderzoekers en verschillende universiteiten toegepast wetenschappelijk onderzoek uit naar personalized medicine en neuromodulatie technieken. Daarnaast verzorgt hij verschillende (internationaal) geaccrediteerde opleidingen en cursussen op deze gebieden. Martijn Arns is directeur van Onderzoeksinstituut Brainclinics en Psychologenpraktijk Brainclinics, verbonden aan de Universiteit Utrecht, afdeling experimentele psychologie, en was oprichter van Brainquiry tot juli 2007. Daarnaast heeft Martijn Arns zitting in het bestuur van de International Pharmaco-EEG Society (IPEG) en is lid van diverse beroepsorganisaties zoals het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), ISNR, ECNS, SAN, AAAS en ISAD. Voor zijn online CV zie ook LinkedIn en voor een overzicht van zijn publicaties zie ook Publications.

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.