0

psychologie

 

inleiding_in_de_psychologie
In ‘Inleiding in de psychologie’ maakt u kennis met de verschijnselen die in dit vakgebied worden bestudeerd. Eerst wordt aangegeven wat psychologie als wetenschap precies inhoud en hoe psychologen aan hun kennis en inzicht komen. Dan wordt beschreven wat de biologische basis is van het menselijk gedrag en vervolgens komen de verschillende vakgebieden van de psychologie aan de orde.
Meer info…
psychologie_de_hoofdzaak
Het succes van de vorige drukken van ‘Psychologie: de hoofdzaak heeft aangetoond dat er in het hoger onderwijs een grote behoefte bestond aan een handzame, praktische inleiding in de psychologie. Immers, elke Hbo-student wordt geconfronteerd met een inleiding in dit vakgebied. De vorm waarin verschilt sterk per opleiding. Psychologie als losstaand vak komt voor, maar ook combinaties als Psychologie en sociologie en Organisatie, Personeel en Management. Door zijn concrete en direct toepasbare aanpak leent dit boek zich uitstekend voor elk van deze mogelijkheden.
Meer info…
psychologie_sociologie
Dit boek is te beschouwen als een inleiding in de sociale wetenschappen voor studenten in het hoger onderwijs. Het is ook heel geschikt voor geïnteresseerden die een heldere inleiding willen lezen of e juiste betekenis van begrippen willen achterhalen. In deze vierde druk zijn enkele nieuwe cases opgenomen en is de openingscase vervangen. Elk hoofdstuk is een zelfstandige eenheid met studietussenvragen en opdrachten. Antwoorden op de tussenvragen staan aan het eind van het boek vermeld.
Meer info…
de_psychologie_van_het_enneagram
Het enneagram is een bekende en veel gebruikte typologie. Psychologe Monique Schouten ontrafelt in dit boek de diepere psychologische drijfveren van de negen enneagramtypen, en stelt voor ieder daarvan de typerende V-cirkel vast: wat is de Verleiding, de Vermijding, de Verdediging en de Verslaving van elk type?
Meer info…
  Recensie…
sociale_psychologie_voor_managers
In dit boek wordt het vakgebied sociale psychologie benaderd vanuit twee motivationele principes en het beloningsprincipe. In het eerste deel van het boek staat het individu centraal: hoe nemen mensen waar, hoe verwerken ze informatie, en hoe nemen ze beslissingen? In het tweede deel staat de organisatie centraal: hoe wordt er gecommuniceerd, samengewerkt, en hoe worden de taken verdeeld? In de samenstelling van dit boek is veel aandacht geschonken aan de koppeling van sociaal-psychologische inzichten aan concrete managementvraagstukken.
Meer info…
de_psychologie_van_arbeid_en_gezondheid
‘De psychologie van arbeid en gezondheid’ is een compleet leerboek, waarin de belangrijkste onderwerpen op een systematische manier aan bod komen. In het eerste deel staan theorie, assessment, interventie en onderzoek centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op specifieke hedendaagse thema’s zoals emotionele arbeid, de balans tussen werk en privéleven, burn-out en bevlogenheid, ‘workaholisme’, en technologie en gezondheid. Bovendien wordt aandacht besteed aan verschillende groepen zoals vrouwen, ouderen en allochtonen.
Meer info…
psychologie_in_een_notendop
Het brein is zonder twijfel het meest indrukwekkende orgaan in ons lijf. De snelste computers spelen niet klaar wat de grijze massa in een fractie van een seconde presteert, soms tegen onze wil. In ‘Psychologie in een notendop’ wordt een toegankelijk overzicht gegeven van de discipline, waarbij er ruim plaats is ingeruimd voor de nieuwste ontwikkelingen. Het boek staat vol met tot de verbeelding sprekende voorbeelden en geeft de lezer een referentiekader waarmee saaie gesprekken een boeiende wending zullen nemen.
Meer info…
waarom_vrouwen_zich_meer_schamen_dan_mannen
In ‘Waarom vrouwen zich meer schamen dan mannen’ wordt met behulp van visies vanuit de psychologische praktijk, literatuur, filosofie, geschiedenis, cultuur en religie een beeld geschetst van deze, volgens Darwin, meest menselijke emotie.
‘Waarom vrouwen zich meer schamen dan mannen’ geeft onder meer antwoord op de vraag of mannen echt schaamtelozer zijn dan vrouwen. Het doorbreekt taboes, is verhelderend en laat zien dat schaamte een psychologisch, sociaal en biologisch verschijnsel is.
Meer info…
psychologie
Dit vernieuwende handboek behandelt in achttien hoofdstukken de wetenschappelijke psychologie. Alle klassieke theorieën komen aan bod. Daarnaast worden de meest recente ontwikkelingen in de psychologie behandeld.
Meer info…
psychologie_oefenboek
Deze twee vraag-en antwoordboeken, horen bij het handboek ‘Psychologie’ van Marc Brysbaert. Hiermee kunt u zelf uw vooruitgang of kennis testen. Het vragenboek bevat voor elk hoofdstuk de vragen over de hoofdlijnen, invuloefeningen, vragen over kernbegrippen, twee meerkeuzetoetsen en een aantal vragen voor kritische analyse. De antwoorden op deze vragen staan in het oplossingenboek, samen met de pagina waarop het onderwerp behandeld wordt.
Meer info…
psychologie_voor_dummies
Heeft u zich ooit afgevraagd wat psychologen nu eigenlijk doen? Wilt u graag weten hoe u leert, denkt en voelt? Dit prettig leesbare boek voert u tijdens uw ontdekkingsreis naar de achtergronden van het menselijk gedrag langs allerlei stromingen en richtingen in de psychologie. Na het lezen van dit boek zult u beter dan ooit weten hoe u uzelf en anderen beter leert kennen.
Meer info…
psychologie_-_de_essentie
‘Psychologie, de essentie’ is de compacte uitgave van het succesvolle boek Psychologie, een inleiding. Deze verkorte editie is toegespitst op opleidingen waarin psychologie niet de hoofd-rol speelt, maar waarbij de basisprincipes van dit vakgebied wel van belang zijn. Dit boek bevat een selectie van de leerstof gericht op deze doelgroep, en er is een hoofdstuk over gedrag in groepen toegevoegd. De bewezen didactiek en overzichtelijke opbouw van Psychologie, een inleiding zijn gehandhaafd.
Meer info…
sociale_psychologie
De sociale psychologie gaat over het dagelijks leven. In een wereld waar het menselijk gedrag steeds weer blijft verrassen en waar onderzoeksresultaten totaal anders kunnen uitpakken dan op het eerste gezicht wordt aangenomen, biedt ‘Sociale psychologie’ u een stevige basis waarop u uw kennis van deze uitdagende discipline verder kunt uitbouwen.
Meer info…
psychologie_-_een_inleiding
Hoe zitten mensen in elkaar, waarom doen ze wat ze doen, en waar ligt de grens tussen normaal en abnormaal? Dit zijn maar een paar van de onderwerpen die in deze inleiding psychologie aan de orde komen. Elk hoofdstuk van dit overzichtelijke en toegankelijke handboek concentreert zich op de kernvragen en de kernconcepten van de psychologie. Aan de hand hiervan wordt de lezer vertrouwd gemaakt met nieuwe ontwikkelingen, de klassieke studies, historische trends en de vele perspectieven op het vakgebied van de psychologie.
Meer info…
cross-culturele_psychologie
Door toerisme, televisie, internet en toegenomen migratie zijn mensen gaan beseffen dat hun eigen cultuur slechts een van de vele is. Ook psychologen merken steeds meer dat het gedrag, de emoties en het denken van hun cliënten per cultuur verschillen. ‘Crossculturele psychologie’ geeft een overzichtelijke introductie in deze tak van de psychologie. Het boek vormt een zoektocht naar de wisselwerking tussen het menselijk gedrag en de culturele omgeving. Hierbij wordt het begrip cultuur in relatie gebracht met taal, cognitie en intelligentie, persoonlijkheid, interpersoonlijke relaties en psychische gezondheid.
Meer info…
psychologie_op_de_werkvloer
Waarom kunnen wij ons beter ziek melden als wij een slecht humeur hebben? Hoezo denken wij bij een manager meteen aan een man? Welke technieken gebruiken succesvolle verkopers? Wat zorgt ervoor dat wij ons makkelijk emotioneel laten chanteren? De psychologie biedt vele verklaringen voor het vaak opmerkelijke gedrag van mensen op de werkvloer. In ‘Psychologie op de werkvloer’ verklaart Dominique Haijtema menselijk gedrag aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en herkenbare situaties. Zij geeft tips om uzelf en anderen beter te leren begrijpen.
Meer info…
  Recensie…
psychologie_en_de_multiculturele_samenleving
‘Psychologie en de multiculturele samenleving’ is een inleiding op het vlak van de interculturele dimensie in de psychologie. In dit boek komen belangrijke theoretische en praktische vraagstukken aan de orde zoals de universaliteit dan wel de cultuurgebondenheid van psychische processen, kenmerken en mechanismen en de consequenties hiervan voor de praktijk. In tien hoofdstukken komen begrippen als ‘waarnemen’, ‘emotie’, ‘informatieverwerking’, ‘socialisatie’, ‘communicatieprocessen’ en ‘organisatiekunde’ aan bod.
Meer info…
beslissen_doe_je_zo
We leven in een maatschappij waarin we de ene na de andere keuze moeten maken. U heeft nu meer dan ooit de kans om de loop van uw leven te beïnvloeden. ‘Beslissen doe je zo’ laat zien hoe u tot weloverwogen besluiten kunt komen. Jolet Plomp geeft concrete tips om hoofdbrekens en keuzestress te vermijden en om simpel en effectief te beslissen.
Meer info…
hoe_krijg_ik_ze_zover
In dit boek worden inzichten uit de psychologie gebruikt om duidelijk te maken waarom er soms onverwachte, niet te doorgronden weerstanden tegen verandering zijn, waarom mensen niet in beweging komen, of waarom er zelfs averechtse effecten kunnen zijn.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de belangrijkste stromingen binnen de psychologie geschetst. Aangegeven wordt op welke manier de ideeën uit die verschillende stromingen kunnen bijdragen aan gedragsverandering.
Meer info…
  Recensie…
kleine_psychologie_van_het_gesprek_4e_druk
‘Het gesprek is een belangrijk onderdeel van ons leven, maar omdat het vanzelf spreekt, is men geneigd er achteloos aan voorbij te gaan. Toch kan een goed of slecht gesprek de uitkomst van zaken beslissend beïnvloeden’. De auteur van dit boek, psychoanalyticus, heeft in de praktijk van zijn werk kennis over het gesprek vergaard die van nut kan zijn voor al wie gesprekken moet of wil voeren. Hij schreef dit boekje voor degenen die al dan niet hun beroep wel eens nadenken over hun gesprekken.
Meer info…
flow
Csikszentmihalyi bestudeert al meer dan twintig jaar deze zogenaamde ‘optimale ervaring’: een toestand waarin mensen verkeren wanneer zij zeer geconcentreerd zijn en daar intens van genieten, gepaard met een bewustzijnstoestand die we ‘flow’ noemen. ‘Flow’ onthult hoe deze prettige ervaring te bereiken is, door uzelf doelen te stellen en uitdagingen aan te gaan.
Meer info…
  Recensie…
bestraffen_belonen_en_benvloeden
Dit rapport bundelt de inzichten uit de gedragswetenschappen die een rol (zouden) kunnen spelen bij de vormgeving van het handhavingsbeleid. Het gaat in op een aantal determinanten van menselijk gedrag en mogelijke mechanismen om dat gedrag te beïnvloeden. Deze worden toegepast op de tegenstelling regelconform gedrag versus de neiging bestaande regels te negeren of doelbewust te overtreden.
Meer info…
stromingen_in_de_psychologie
Inleidingen in de psychologie kenmerken zich in het algemeen door opsommingen van feiten, visies, theorieën. Dit boek niet.
‘Stromingen in de psychologie’ reikt in de eerste plaats op een toegankelijke en boeiende manier werkbare concepten aan. Het is bij uitstek geschreven om het studenten en de leerkracht naar de zin te maken. Het is een gedegen psychologisch handboek en een perfecte inleiding op het vakgebied.
Meer info…
in_het_diepste_van_de_ziel_is_niets_te_zien
We praten ‘psychologisch’ over onze relaties, werk en dagelijks leven alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Daarbij gaan we uit van het gedachtegoed dat psychologen in de afgelopen vijftig jaar hebben ontwikkeld. Maar veel van wat psychologen beweren, is onzin, stelt psycholoog Jeffrey Wijnberg. Hij laat het niet bij kritiek, maar pleit voor een nieuwe, stevige, psychologische aanpak. Een provocerend en humoristisch boek voor wie het zat is om voor de gek te worden gehouden.
Meer info…
ontdek_je_sterke_kanten
Het enneagram is een zeer sterk model dat eeuwen oud is, maar nu pas wordt ontdekt. Aan de hand van vele vragen, voorbeelden en tests kunt u met dit boek snel achter uw eigen enneatype komen en leert u uw sterke kanten te ontdekken en ontwikkelen. Ontwikkel uzelf en ontdek uw echte zelf.
Meer info…
overtuigingskracht
Elke dag staan we voor de uitdaging om anderen te overtuigen, zowel op het werk als privé. Wat maakt dat anderen ‘ja’ zeggen? In 50 trefzekere korte verhalen ontraadselt ‘Overtuigingskracht’ de geheimen van de psychologie van het beïnvloeden. De auteurs vertalen de uitkomsten van gedegen wetenschappelijk onderzoek op aanstekelijke wijze naar de dagelijkse praktijk. Ook presenteren zij een scala aan sociale beïnvloedingsstrategieën waarmee ook u een meester kunt worden in het overtuigen, of u nu vertegenwoordiger, manager, verpleger, beleidsmaker of ober bent.
Meer info…
  Recensie…
optimisme_als_levenselixer
In ‘Optimisme als levenselixer’ bewijst de auteur dat een optimistische levenshouding tot een gezonder, gelukkiger en productiever leven leidt. Dit doet hij met overtuigend – psychobiologisch – onderzoek en heel veel voorbeelden. Onze opvoeding en aanleg bepalen namelijk maar voor 20% onze neiging tot optimisme of pessimisme. Dat maakt dat u nog 80% over hebt om door een vrije en bewust positieve opstelling uw eigen geluk en voorspoed te bepalen!
Meer info…
50_psychologie_klassiekers
We willen allemaal weten wat onszelf en anderen drijft in het leven. We willen weten wie en wat we zijn, en waarom we ons gedragen zoals we doen. De gebruikelijke weg om die kennis te verwerven, is levenservaring. Maar met 50 Psychologieklassiekers komt u ook een heel eind in de goede richting.
Meer info…
psychologie
‘Psychologie’ biedt een beknopte en heldere kennismaking met de stand van zaken in de hedendaagse psychologie. In deze vijfde, herziene druk zijn bovendien twee hoofdstukken toegevoegd over intelligentie en automatische processen.
Meer info…

 

Over de auteur

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.