0

Roos Vonk

Roos Vonk is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In die functie begeleidt ze wetenschappelijk onderzoek en geeft ze onderwijs aan studenten. Haar specialismen zijn onder meer: de eerste indruk, zelfbeeld/zelfkennis, autonomie en authenticiteit, sociale beïnvloeding en macht, emoties en motivatie/inspiratie.

Ze is er van overtuigd dat mensen met het grootste gemak veel effectiever én aardiger kunnen zijn; dat hun ‘betere helft’ heel dicht aan de oppervlakte ligt. Dat is wat zij aan haar cliënten, lezers en deelnemers bij lezingen wil overbrengen, gebruikmakend van enerzijds praktijkervaring, anderzijds aktuele wetenschappelijke kennis over gedrag, sociale interactie en persoonlijke ontwikkeling.

www.roosvonk.nl

artikel van auteur:
Het psychologisch afweersysteem

boeken van Roos Vonk

egos_en_andere_ongemakken
We herkennen vaak wel de opgeblazen ego’s van anderen, maar niet die van onszelf. Treffend beschrijft Roos Vonk de dwalingen van de menselijke geest, zoals de illusie dat je later wél tijd hebt, waarom seks op economie lijkt, waarom slijmen werkt, hoe machtige mensen hun realiteitszin verliezen, etcetera. Met haar brede kennis van zaken en inzicht in de menselijke natuur houdt ze de lezer een ontnuchterende spiegel voor en laat ze zien: je bent net als iedereen.
Meer info…
Recensie…
de_eerste_indruk
Als we iemand voor het eerst ontmoeten, vormen we ons meteen een indruk van die persoon. Omgekeerd vormt de ander zich ook een indruk van ons. In dit boek wordt dit proces van indrukvorming toegelicht aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Op onderhoudende, herkenbare en zeer toegankelijke wijze worden inzichten uit de sociale psychologie gepresenteerd voor een breed lezerspubliek.
Meer info…
Recensie…

Over de auteur

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.