0

Slapen beschermt en versterkt je geheugen

Slaap beschermt het geheugen niet alleen tegen storingen van buitenaf, maar versterkt het geheugen ook, blijkt uit een onderzoek gepresenteerd op de American Academy of Neurology de 59e jaarlijkse bijeenkomst in Boston.

De studie bekeek de werking van het geheugen, met en zonder storingen van buitenaf. Achtenveertig mensen tussen 18 en 30 jaar namen deel aan het onderzoek. Allen hadden een normaal, gezond slaappatroon en gebruikten geen medicatie. De deelnemers werden evenredig verdeeld in vier groepen’. Twee ‘waakgroepen’ en twee ‘slaapgroepen’, waarvan telkens één van beide met en de ander zonder storingen – interferenties – van buitenaf.

In een eerste trainingssessie moesten de 4 groepen dezelfde 20 woordcombinaties leren. De ‘waakgroepen’ werden om 9 uur ’s morgens getraind en vervolgens na 12 uur waken om 9 uur ’s avonds getest. De slaapgroepen werden om 9 uur ’s avonds getraind in de woordcombinaties en de volgende morgen om 9 uur, na een nacht slapen, getest. Vlak voordat zij getest zouden worden kregen de slaap- en waakgroep met interferentie een tweede lijst van woordcombinaties te verwerken. Deze moesten zij ook onthouden. Het onderzoeksteam had er daarbij voor gezorgd dat het eerste woord van elke woordcombinatie hetzelfde was als op de eerste lijst van 20 woordcombinaties. Het tweede woord was steeds anders. Hiermee wilde men de hersenen testen op het vermogen om concurrerende informatie – interferentie –  te verwerken. Deze 2 groepen werden vervolgens getest op beide lijsten.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de mensen die na het leren van de informatie geslapen hadden ook beter presteerden en zich meer woordcombinaties konden herinneren. De testpersonen uit de slaapgroep zonder interferentie herinnerden zich 12 procent meer woordcombinaties dan de testpersonen uit de waakgroep zonder interferentie. Bij de groepen met interferentie scoorde de slaapgroep 44 procent hoger dan de waakgroep.

“Dit is de eerste studie om aan te tonen dat de slaap het geheugen beschermt tegen storingen of interferenties”, meldt auteur Jeffrey Ellenbogen, MD op Harvard Medical School in Boston, MA, en Fellow of the American Academy of Neurology. “Deze resultaten verschaffen ons belangrijke inzichten in de wijze waarop het slapende brein omgaat met herinneringen: het lijkt ze te versterken. Mogelijk  betekent dit ook dat slaapstoornissen geheugenproblemen, zoals bij dementie kunnen versterken.”

Over de auteur

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.