0

Stress, het lijf, en het brein – ziekten op de grens tussen psyche en soma

Stress, het lijf, en het brein De geneeskunde worstelt al eeuwen met het begrijpen en adequaat behandelen van ziekten die zich in het grensgebied tussen psyche en soma bevinden. Vooral aandoeningen zonder duidelijke lichamelijke verklaring – tegenwoordig ‘functionele somatische syndromen’ genoemd – zijn voor veel artsen en andere hulpverleners een doorn in het oog. Voorbeelden zijn: prikkelbaredarmsyndroom, chronische vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie etc. De laatste jaren stapelen de bewijzen zich op dat het stresssysteem – de neurobiologische draaischijf tussen ons lichaam en ons brein – in deze ziekten een cruciale rol speelt. Dit boek geeft een up-to-date overzicht van deze nieuwe ontwikkelingen. Het is geschreven door een groep Leuvense psychiaters en psychologen, die allen klinisch en wetenschappelijk actief zijn op dit terrein. Naast verschillende stressgebonden ziektebeelden, komen ook meer algemene topics aan bod, zoals de rol van vroegkinderlijk trauma, het onderzoek naar prenatale stress, de link tussen stress, emoties en pijn en de methodologische valkuilen van het stressonderzoek. De auteurs van dit boek hebben getracht deze complexe materie toegankelijk te maken voor een niet-gespecialiseerde lezer. Het boek is bedoeld voor artsen, psychologen en eenieder die geboeid is door de fascinerende vooruitgang van de moderne neurowetenschappen. auteur: Boudewijn van Houdenhove

button boek bestellen .

Adverteren bij Daisycon

 

Over de auteur

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.