2

Theo Braam

theo_braamNa bijna 20 jaar in de wereld van marketing, communicatie, marktonderzoek en de organisatie van bijeenkomsten, stapte Theo Braam over naar de arbowereld, een kleine drie jaar later gevolgd door een duik in de wereld van de woningbouwcorporaties. Hier houdt hij zich bezig met bewoners en leefbaarheid in wijken. Daarbij ligt de focus vooral op wijkcultuur en het (re)activeren van de betrokkenheid van bewoners. Naast deze werkzaamheden runt hij sinds 2000 zijn eigen bedrijf Eyeopener onderzoek & organisatie. In dat zelfde jaar is hij ook gestart met het opzetten van de website Mens Centraal in Organisaties. Een initiatief dat in mei 2007 werd gevolgd door BrainQuest.

Sites: Eyeopener onderzoek & organisatie
           Mens Centraal in Organisaties 
           BrainQuest


artikelen:
Functies van linker en rechter hersenhelft
Het tweetalige brein – méér dan alleen cognitieve voordelen
Peak performance: in de ‘zone’
Intuïtie als zesde zintuig
Ons brein en besluitvorming – rationeel of emotioneel?
Wat woede doet met je lichaam en brein

Over de auteur

Na bijna 20 jaar in de wereld van marketing, communicatie, marktonderzoek en de organisatie van bijeenkomsten, stapte Theo Braam over naar de arbowereld, een kleine drie jaar later gevolgd door een duik in de wereld van de woningbouwcorporaties. Hier houdt hij zich bezig met bewoners en leefbaarheid in wijken. Daarbij ligt de focus vooral op wijkcultuur en het (re)activeren van de betrokkenheid van bewoners. Naast deze werkzaamheden runt hij sinds 2000 zijn eigen bedrijf Eyeopener onderzoek & organisatie. In dat zelfde jaar is hij ook gestart met het opzetten van de website Mens Centraal in Organisaties. Een initiatief dat in mei 2007 werd gevolgd door BrainQuest.

reacties (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. N. Kriek schreef:

    Ik zou graag een vraag willen stellen nav een artikel op ‘Brainquest’. Ik ben de auteur van het boek: ‘Hoezo ADHD?’ (Zie bijlage) dat in februari 2010 zal verschijnen. Er is nu al enorm veel belangstelling voor en…ik heb dankzij uw website iets geleerd, althans, dat denk ik.

    Dankzij uw tabel mbt de hersenwerking (de beide hersenhelften) viel het me op dat de eigenschappen voor ADHD gedrag vooral aanwezig zijn in de rechter hersenhelft, waardoor ADHD mijns inziens helemaal geen neurobiologische disbalans tussen neurotransmitters hoeft te zijn, maar ‘slechts’ een erfelijke (?) manier van denken/informatie verwerken.
    Een aangeboren erfelijke gevoeligheid, aangezien veel kinderen die ADHD gedrag vertonen ook minstens één ADHD (gevoelige)-ouder hebben. Met een dominant werkende rechter hersenhelft dus waardoor ook gevoeliger voor prikkels en eerder afgeleid.

  2. T. Braam schreef:

    Lijkt me leuk. Mijn toestemming heb je. Misschien is ‘Ik denk in beelden, jij onderwijst in woorden’ een boek waarin je antwoorden vind. Dat gaat ook over rechterhersenhelftdenkers die binnen het huidige schoolsysteen buiten de boot vallen omdat daar de linkerhersenhelftdenkers (structuur e.d.) overheersen. Het boek geeft aan dat er een enorme toevloed van dergelijke kinderen is, die in het onderwijs tot steeds grotere problemen leidt en waarvoor het boek een aanpak aanreikt.

Laat een Bericht achter
Een foto bij uw reactie kan met een Gravatar.